Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16002
Nhan đề: Tổ chức thi công - Tái bản
Tác giả: Nguyễn, Đình Hiện
Từ khoá: Thi công
Xây dựng
Tiến độ thi công
Phương pháp sơ đồ ngang
Phương pháp dây chuyền
Sơ đồ mạng lưới
Tổ chức cung cấp điện - nước
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Xây dựng
Tóm tắt: Những khái niệm cơ bản của công tác thiết kế tổ chức thi công, lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ ngang, phương pháp dây chuyền, sơ đồ mạng lưới, tổ chức cung cấp điện - nước thi công…
Mô tả: Môn học: Tổ Chức Thi Công
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16002
Bộ sưu tập: GT_Kỹ thuật xây dựng_Môn Tổ chức thi công_Năm học 2019-2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5800_D10509_To chuc thi cong_Bia sach.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách628.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5800_D10509_To chuc thi cong_Loi gioi thieu.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời giới thiệu1.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5800_D10509_To chuc thi cong_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục410.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5800_D10509_To chuc thi cong_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần mở đầu712.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5800_D10509_To chuc thi cong_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Những khái niệm cơ bản1.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5800_D10509_To chuc thi cong_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ ngang3.97 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5800_D10509_To chuc thi cong_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Lập tiến độ thi công theo phương pháp dây chuyền1.58 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5800_D10509_To chuc thi cong_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ dồ mạng lưới3.75 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5800_D10509_To chuc thi cong_chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Công tác vận chuyển và dường tạm trong tổ chức thi công3.87 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5800_D10509_To chuc thi cong_chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Tổ chức cung cấp điện - nước thi công1.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5800_D10509_To chuc thi cong_chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Tổ chức cung ứng và kho bãi1.22 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5800_D10509_To chuc thi cong_chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Tổ chức nhà tạm ở công trường976.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5800_D10509_To chuc thi cong_chuong 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Tổng mặt bằng thi công2.52 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5800_D10509_To chuc thi cong_HD do an MH.pdf
  Giới hạn truy cập
Hướng dẫn đồ án môn học về lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ ngang (Môn tổ chức thi công)3.95 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5800_D10509_To chuc thi cong_bia cuoi.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa cuối832.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.