Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16001
Nhan đề: Phân tích và tính toán móng cọc (Tái bản lần thứ 2, Không sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: Võ, Phán
Hoàng, Thế Thao
Từ khoá: Kỹ thuật xây dựng
Móng cọc
Địa chất
Ma sát âm
Sức chịu tải
Chất lượng cọc
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia T.P. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về thống kê địa chất để tính toán thiết kế móng cọc. Trình bày các kiến thức cơ bản của móng cọc bê tông cốt thép chế tạo sẵn, móng cọc khoan nhồi và ba-rét, móng cọc bê tông ứng suất trước. Phân tích ảnh hưởng của ma sát âm đến sức chịu tải của cọc. Thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải và chất lượng cọc
Mô tả: Môn học: Nền móng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16001
Bộ sưu tập: Năm học 2019 - 2020_XD_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5799_D10508_1_phan tich va tinh toan mong coc_ Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách495.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5799_D10508_2_phan tich va tinh toan mong coc_ Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục104.99 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5799_D10508_3_phan tich va tinh toan mong coc_ Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu103.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5799_D10508_4_phan tich va tinh toan mong coc_ Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Thống kê địa chất để tính toán thiết kế móng cọc560.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5799_D10508_5_phan tich va tinh toan mong coc_ Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Móng cọc bê tông cốt thép chế tạo sẵn46.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5799_D10508_6_phan tich va tinh toan mong coc_ Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Móng cọc khoan nhồi và ba rét59.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5799_D10508_7_phan tich va tinh toan mong coc_ Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Móng cọc bê tông ứng suất trước11.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5799_D10508_8_phan tich va tinh toan mong coc_ Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Ma sát âm ảnh hưởng đến sức chịu tải của cọc11.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5799_D10508_9_phan tich va tinh toan mong coc_ Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải và chất lượng cọc26.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5799_D10508_10_phan tich va tinh toan mong coc_ TL Tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo362.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.