Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15999
Nhan đề: Công tác xã hội đại cương
Tác giả: Lê, Hải Thanh (ch.b)
Từ khoá: Công tác xã hội
Xã hội đại cương
Lịch sử phát triển
Lý thuyết -- Công tác xã hội
Phương pháp -- Công tác xã hội
Nhân viên xã hội
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP.HCM
Tóm tắt: Trình bày lịch sử phát triển ngành công tác xã hội; đối tượng, chức năng của công tác xã hội; các lý thuyết công tác xã hội. Bên cạnh đó sách còn viết về các phương pháp công tác xã hội; quy điều đạo đức của nhân viên xã hội và một số lĩnh vực công tác xã hội.
Mô tả: 111 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15999
Bộ sưu tập: Năm học 2019 - 2020_XHNV_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5895_D10604_1_Cong tac XH dai cuong_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa51.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5895_D10604_2_Cong tac XH dai cuong_Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu116.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5895_D10604_3_Cong tac XH dai cuong_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Lịch sử phát triển ngành công tác xã hội145.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5895_D10604_4_Cong tac XH dai cuong_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Đối tượng, chức năng của công tác xã hội172.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5895_D10604_5_Cong tac XH dai cuong_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Các lý thuyết công tác xã hội254.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5895_D10604_6_Cong tac XH dai cuong_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Các phương pháp công tác xã hội201.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5895_D10604_7_Cong tac XH dai cuong_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Quy điều đạo đức của nhân viên xã hội207.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5895_D10604_8_Cong tac XH dai cuong_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Một số lĩnh vực công tác xã hội334.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.