Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15806
Nhan đề: Vi sinh vật trong công nghệ môi trường
Tác giả: Lê, Thị Kim Oanh
Từ khoá: Vi sinh vật
Cấu tạo tế bào
Nuôi cấy tế bào
Enzyme
Trao đổi chất
Xử lý nước thải
Xử lý chất thải rắn
Phương pháp khử trùng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Tóm tắt: Giới thiệu về vi sinh vật. Trình bày hình thái và cấu tạo tế bào vi sinh vật, thành phần hóa học của tế bào, dinh dưỡng và môi trường nuôi cấy, enzyme và vai trò của enzyme, trao đổi chất - trao đổi năng lượng, sinh trưởng và phát triển, quá trình vi sinh sinh vật trong nguồn nước, quá trình vi sinh vật trong công nghiệp xử lý nước thải, vi sinh vật trong công nghệ xử lý chất thải rắn, vi sinh vật trong không khí, vi sinh vật gây bệnh và các phương pháp khử trùng
Mô tả: Môn học: Vi sinh môi trường
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15806
Bộ sưu tập: GT_Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_Môn Vi sinh môi trường_Năm học 2019-2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5764_D10475_1.Vi sinh vat ...moi truong_Bia sach.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách842.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5764_D10475_2.Vi sinh vat ...moi truong_Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu655.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5764_D10475_3.Vi sinh vat ...moi truong_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục3.55 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5764_D10475_4.Vi sinh vat ...moi truong_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu về vi sinh vật7.37 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5764_D10475_5.Vi sinh vat ...moi truong_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Hình thái và cấu tạo tế bào vi sinh vật10 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5764_D10475_6.Vi sinh vat ...moi truong_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Thành phần hóa học của tế bào vi sinh vật4.99 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5764_D10475_7.Vi sinh vat ...moi truong_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Dinh dưỡng và môi trường nuôi cấy vi sinh vật6.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5764_D10475_8.Vi sinh vat ...moi truong_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Enzyme và vai trò của enzyme5.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5764_D10475_9.Vi sinh vat ...moi truong_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Trao đổi chất - trao đổi năng lượng19.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5764_D10475_10.Vi sinh vat ...moi truong_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật8.44 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5764_D10475_11.Vi sinh vat ...moi truong_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Quá trình vi sinh sinh vật trong nguồn nước7.55 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5764_D10475_12.Vi sinh vat ...moi truong_Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Quá trình vi sinh vật trong công nghiệp xử lý nước thải16.37 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5764_D10475_13.Vi sinh vat ...moi truong_Chuong 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Vi sinh vật trong công nghệ xử lý chất thải rắn25.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5764_D10475_14.Vi sinh vat ...moi truong_Chuong 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Vi sinh vật trong không khí7.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5764_D10475_15.Vi sinh vat ...moi truong_Chuong 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Vi sinh vật gây bệnh và các phương pháp khử trùng15.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5764_D10475_16.Vi sinh vat ...moi truong_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo1.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5764_D10475_17.Vi sinh vat ...moi truong_Bia cuoi.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa cuối852.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.