Năm học 2017-2018_DOAN_Kỹ thuật Phần mềm : [7] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 7 của 7
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2018Van Lang E - Recuitrment : Capstone projectPhạm Minh, Huyên; Văng Văn, Quí; Nguyễn Hữu, Luân; Ngô Hữu, Nhân; Nguyễn Đăng Đại, Hiệp; Huỳnh Công, Thành
2018Purcharse order management system : Capstone projectTô Đình Hiếu; Dương Minh, Hiếu; Mai Hoàng, Phúc; Lê Minh, Đức; Võ Duy, Thạch; Phạm Hoàng, Thoại
2018BSC KPI framework : Capstone projectNguyễn Đắc Quỳnh Mi (GVHD); Nguyễn Bùi Bảo, Duy; Lê Thị Diễm, Ca; Lưu Cao, Sang; Vũ Hoàng Minh, Tuấn; Lê Hà, Trang
2018Real Estate broker : Capstone projectNguyễn Hữu, Quốc; Võ Hoàng, Việt; Dương Tấn, Vũ; Cao Minh, Nhật; Thân Duy, Linh; Nguyễn Thanh, Long
2018Auto Chatbot : Capstone projectPhạm Ngọc, Duy; Mai Bá, Lộc; Nguyễn Công, Sang; Nguyễn Cao, Lâm; Lâm Tấn, Toàn; Lâm Quốc, Thái
2018Code blue solution : Capstone projectLý Thị Huyền, Châu; Lê, Minh; Nguyễn Quốc, Trung; Phan Phước, Thọ; Dương Đức, Thịnh; Nguyễn Xuân Thái, Hiền
2018Warehouse management system : Capstone projectNguyễn Thế, Quang; Nguyễn Hoàng Hoài, Anh; Hà Ngọc, Hưng; Phạm Phú, Chương; Phan Đức, Thịnh; Hà Thị Hoàng, Yến
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 7 của 7