Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1570
Nhan đề: Sách tương tác dành cho trẻ em : Portfolio
Nhan đề khác: Sách tương tác dành cho trẻ em : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp.
Tác giả: Nguyễn Hồng, Đức
Từ khoá: Kỹ thuật vẽ máy
Dàn trang sách
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1570
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_TKDH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6656_Nguyen Hong Duc_H140555_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa23.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.