Năm học 2019 - 2020_KHCB_GT : [28] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 28
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2005Giáo trình cầu lôngHuỳnh, Trọng Khải (b.s); Châu, Vĩnh Huy (b.s)
2017Medical Statistics :For BeginnersRamakrisna, H.K.
2015Mathematics for economics and business - 8th edJacques, Ian
2006Bài tập toán cao cấp. T.1: Đại số và hình học giải tích - Tái bản lần thứ 10Nguyễn, Đình Trí (c.b); Tạ, Văn Đĩnh; Nguyễn, Hồ Quỳnh
2006Toán học cao cấp. T.1 : Đại số và hình học giải tích - Tái bản lần thứ 11Nguyễn, Đình Trí (c.b); Tạ, Văn Đĩnh; Nguyễn, Hồ Quỳnh
2014Câu hỏi bài tập trắc nghiệm Kinh tế vi mô - Tái bản lần thứ 10Nguyễn, Như Ý; Trần, Thị Bích Dung; Trần, Bá Thọ…[Và những người khác]
2017Kinh tế vi mô - Tái bản lần X (có sửa chữa và bổ sung)Lê, Bảo Lâm; Nguyễn, Như Ý; Trần, Thị Bích Dung; Trần, Bá Thọ
1968An Introduction to Probability Theory and Its Applications. Vol. 1- 3rd ed.Feller, William
2009Giáo trình Toán rời rạcNguyễn, Đức Nghĩa; Nguyễn, Tô Thành
2008Toán rời rạc : Ứng dụng trong tin họcĐỗ, Đức Giáo
2007Giáo trình Toán rời rạcVõ, Văn Tuấn Dũng
2016Giáo trình cầu lông: Dành cho sinh viên phổ tu và sinh viên chuyên ngành cầu long - Đào tạo theo hệ thống tín chỉChâu, Vĩnh Huy; Huỳnh, Đắc Tiến; Nguyễn, Thế Lưỡng
2014Giáo trình bóng bàn: Dùng trong đào tạo theo học chế tín chỉNguyễn, Quang Vinh (c.b); Nguyễn, Quang Sơn; Nguyễn, Phạm Thanh Thúy An; Lê, Huỳnh Phương
2015Giáo trình bóng đá FutsalLý, Vĩnh Trường (c.b); Nguyễn, Hồng Sơn (c.b); Nguyễn, Hữu Hoàng Phúc; Trịnh, Đình Dương
1999Giáo trình cờ vua: Dành cho sinh viên Đại học Thể dục thể thaoĐàm, Quốc Chính (c.b); Đặng, Văn Dũng (c.b); Nguyễn, Hồng Dương (b.s)
2015Giáo trình bóng chuyền: Dành cho ngành giáo dục thể chất, hệ đại học chính quyNguyễn, Hiệp; Đặng, Đức Xuyên (c.b); Lương, Cao Đại…[và những người khác]
2007Bài tập toán cao cấp. T.2: Phép tính giải tích một biến số (Tái bản lần thứ tám)Nguyễn, Đình Trí (ch.b); Tạ, Văn Đĩnh; Nguyễn, Hồ Quỳnh (b.s)
2006Toán học cao cấp. T.2: Phép tính giải tích một biến số (Tái bản lần thứ mười)Nguyễn, Đình Trí (ch.b); Tạ, Văn Đĩnh; Nguyễn, Hồ Quỳnh (b.s)
2016Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán - Tái bản lần thứ 4Nguyễn, Cao Văn (c.b); Ngô, Văn Thứ; Trần, Thái Ninh
2016Xác suất thống kê : ứng dụng trong y sinh họcChu, Văn Thọ; Phạm, Minh Bửu; Trần, Đình Thanh; Nguyễn, Văn Liêng (b.s)
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 28