Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15528
Nhan đề: Tuổi trẻ : Số 13 (9622)
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả: Báo ra ngày 13/1/2020
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15528
Bộ sưu tập: Báo Tuổi trẻ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Tuoi tre_So 13_1.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang bìa311.43 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre_So 13_2.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 2 - 3: Mua bán nhà hai giá : sẽ phạt nặng535.58 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre_So 13_3.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 4: Phải tăng trưởng cao để đạt 2 mục tiêu 100 năm ; Trang 5: Bát nháo "bến xe dã chiến"530.03 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre_So 13_4.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 6 - 7: Cẩn thận hàng xách tay "dỏm"501.85 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre_So 13_5.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 8: Gấp trang mình lại, trang đời mở ra ; Trang 9: Tết đến để yêu thương nhiều hơn555.48 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre_So 13_6.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 10: Mang xuân ấm đến miền xa ; Trang 11: Chiến sĩ Xuân tình nguyện497.49 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre_So 13_7.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 12: Giáo dục đại học : vào mở, ra đóng ; Trang 13: Chiêu lạ lừa người dùng thuốc555.08 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre_So 13_8.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 14 - 15: Sẽ hết loạn dâng sao giải hạn?534.46 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre_So 13_9.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 16: Kỳ vọng vào những sự trở lại ; Trang 17: Ba ngôi sao của U23 Jordan cần đề phòng468.76 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre_So 13_10.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 18: Trong chảo lửa nợ nần cuối năm ; Trang 19: Cội nguồn đối đầu524.05 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre_So 13_11.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 20: Căng thẳng Đảo Natuna với Indonesia : Nước cờ sai của Trung Quốc404.06 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.