Năm học 2017_BBKH_GV : [108] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 108
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2017Using Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis and Multiple Regression Analysis to Determine Tax Compliance Model for Vietnam.Nguyễn Tiến, Thức
2017Perceptions and practice of “innovation” of the English language teachers in univeristies in VietnamLê Thị Ngọc, Diệp
2017Exploring the practice and application of strategic management in small and medium sized enterprises (SMEs) in Dong Thap province of Viet NamLâm Minh, Trung
2017Attitudes and Behavior of Local People toward Mobile Marketing in Tourism Discipline, a Case of Ho Chi Minh City, Vietnam.Mã Bích, Tiên
2017Effectiveness of marketing public relation : envidences form Viet NamTrịnh Việt, Dũng; Nguyễn Hoàng, Mai
2017Corporate Culture and Its Awareness in Tourism Small and Medium Sized Enterprises in Dong Thap Province, VietnamLâm Minh, Trung
2017Оптимальный механизм планирования в задаче распределения ресурса = Cơ chế lập kế hoạch tối ưu trong vấn đề phân bổ nguồn lựcВ.Н., Бурков; Н.А., Коргин; Чу Донг, Сьоань
2017Механизмы согласованного планирования = Cơ chế lập Kế hoạch phối hợp. ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ - - №2.2(24), PP. 248-255В.Н., Бурков; Н.А., Коргин; Чу Донг, Сюань
2017Enabling D2D Transmission Mode with Energy Harvesting and Information Transfer in Heterogeneous NetworksDang Huu, Phuc; Nguyen Hong, Nhu; Le Duc, Thanh; Le Phu, Si; Do Dinh, Thuan; Zdralek, Jaroslav; Voznak, Miroslav
2017Measurement of factors affecting English speaking skills of students at the foreign languages department of Van lang University. Reasearch and Science today, No.1(13)/2017;; PP. 138-147Le Thi Ngoc, Diep
2017Determinants of Corporate Disclosure in Financial Statements: Evidence from Vietnamese Listed Firms. International Journal of Advanced Engineering, Management and Science (IJAEMS), , PP. 474-480Le Long, Hau; Luu Chi, Danh
2017Effects of Corruption on Economic Growth - Empirical Study of Asia Countries. Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR) - online, , PP. 791-804Nguyễn Ngọc, Thạch; Mai Bình, Dương; Trần Thị Kim, Oanh
2017The relationships between  FDI, trade and economic growth of VietnamNguyen Ngoc, Thach; Le Hoang, Anh; Mai Binh, Duong
2017Criteria and Indicator to Evaluate green industrial zone: the case of Tan Thuan Export Processing Zone, HCMC, Vietnam. International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 4, Issue 3, March 2017, , Impact Factor (2016): 5.264, pp. 115-127. Tạp chí ISITran Thi My, Dieu
2017Correlation between climate change impacts and migration decisions in Vietnamese Mekong DeltaOanh Le Thi, Kim; Truong Le, Minh
2017Preliminary developing a mathematical model for estimating household solid waste generation rate: the case of Ho Chi Minh City, Vietnam. Nature Environment and Pollution Technology, An International Quarterly Scientific Journal -p-Vol. 16, No. 2, PP. 351-362, 2017 - Tạp chí ISILe Minh, Truong; Tran Thu, Trang; Tran Thi My, Dieu
2017Ứng dụng mạng Nơ Ron nhân tạo trong nhận dạng và dự báo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 16, tháng 12Nguyễn Quang, Hoan; Lý Đông, Hà; Ngô Xuân, Trang; Lê Công, Hiếu
2017Understanding first year university students’ passivity via their attitudes and language behaviors towards answering questions in class. Journal of Science Ho Chi Minh City Open University, 7(4), 84-93Trương Thị Như, Ngọc
2017Tác động của rủi ro tín dụng đến sự ổn định tài chính của Ngân hàng Thương Mại Việt Nam. Tạp chí Công Thương, Số 12, tháng 11Mai Bình, Dương; Lê Đình, Hạc
2017Tác động của quản trị vốn lưu động đến lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Hose. Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, tháng 12Hứa Thị Bạch, Yến
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 108