Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 13.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Tối ưu hóa chi phí vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị dưới tác động của các điều kiện kinh tế xã hội và môi trườngLê Thị Kim, Oanh; Ruwaard Bloemhof, Jacquelin; Vorst Van der, Jack
2014Khảo sát khả năng cải thiện suy giảm trí nhớ của cao chiết từ sinh khối Cordyceps spp. Trên chuột nhắtVõ Thị, Xuyến; Đặng Hoàng, Quyên; Trần Phi Hoàng, Yến; Đinh Minh, Hiệp; Trương Bình, Nguyên
2014Управление распределенными программами = Quản lý các chương trình phân tánС.А., Баркалов; Чу Донг, Сюань
2014COD and suspended solid removal by anaerobic baffled reactor: a case study of domestic wastewater from Van Lang University, Ho Chi Minh City, VietnamTrần Thị Mỹ, Diệu; Hà Vĩnh, Phước
2014Co-composting of school food remnant: a case study at 2 schools in Tan Binh district, Ho Chi Minh City, VietnamL. M, Truong; Tran Thi My, Dieu; N.M, Hieu; H.T, Quan
2014Composition and Generation Rate of Household Solid Waste: Reuse and Recycling Ability – A case study in District 1, Ho Chi Minh City, VietnamTran Thi My, Dieu; Truong M., Le; Viet T., Nguyen
2014Nguồn phát sinh, lưu lượng, thành phần nước thải từ các cơ sở khám chữa bệnh và công nghệ xử lýTrần Thị Mỹ, Diệu; Nguyễn Trung, Việt; Lê Minh, Trường; Hà Vĩnh, Phước
2014Cơ sở khoa học xác định giá sàn xử lý chất thải công nghiệp nguy hại bằng phương pháp đốtTrần Thị Mỹ, Diệu; Nguyễn Ngọc, Châu
2014Công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị: Khả năng ứng dụng tại các nước đang phát triểnLê Thị Kim Oanh; Rulken H., Wim
2014Ứng dụng công nghệ lò đốt chất thải rắn đô thị tại Việt Nam.Lê Thị Kim, Oanh