Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 10.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2017Nâng cao năng lực cạnh tranh của Du Lịch Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, Số 6Phan Huy, Xu; Võ Văn, Thành
2018Bàn về sản phẩm du lịch việt nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Tạp chí Văn Lang_Số 8Phan Huy, Xu; Võ Văn, Thành
2018Di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam với phát triển du lịch. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 9Phan Huy, Xu; Võ Văn, Thành
2017Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 02/2017 (xuất bản tháng 3/2017) , tr14 - 21Phan Huy, Xu; Võ Văn, Thành
2017Phát triển du lịch ẩm thực tại Tp.HCM. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 03/2017 (xuất bản tháng 5/2017) , tr 78 - 85Phan Huy, Xu; Võ Văn, Thành
2017Nhận thức về văn hóa du lịch và du lịch văn hóa. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 01/2017 (tháng 1/2017), tr 121 - 127Phan Huy, Xu; Võ Văn, Thành
2017Văn hóa biển Việt Nam và phát triển du lịch văn hóa biển đảo. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 04/2017 (xuất bản tháng 7/2017) , tr 64 - 74Phan Huy, Xu; Võ Văn, Thành
2017Một số vấn đề phát triển du lịch bền vững ở VN. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 05/2017 (xuất bản tháng 9/2017) - tr 21-32Phan Huy, Xu; Võ Văn, Thành
2018Bàn thêm về Du lịch tâm linh ở Việt Nam. Tạp chí Văn Lang_Số 7Phan Huy, Xu; Võ Văn, Thành
2018Về đạo đức trong hoạt động du lịch. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 10Phan Huy, Xu; Võ Văn, Thành