Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-9 của 9.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2017Tư tưởng HCM về nhà nước và đạo đức cán bộ, công chức với việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạocủa Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 05/2017 (xuất bản tháng 9/2017) - tr 1-5Nguyễn Xuân, Tế
2017Những tiên đoán thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 02/2017 (xuất bản tháng 3/2017) , tr 1 - 4Nguyễn Xuân, Tế
2017Trên đường học tập, nghiên cứu về Chủ tịch HCM. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 04/2017 (xuất bản tháng 7/2017) , tr 1 - 4Nguyễn Xuân, Tế
2018Khoa học chính trị Việt Nam trong sự phát triển của đất nước thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Tạp chí Văn Lang_Số 7Nguyễn Xuân, Tế
2017Suy nghĩ về một vài lời dạy của bác hồ trong quá trình xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam thời kỳ hội nhập.Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, Số 6Nguyễn Xuân, Tế
2017Văn hóa chính trị Hồ CHí Minh. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 01/2017 (tháng 1/2017), tr 1 - 44Nguyễn Xuân, Tế
2017Rèn luyện theo tấm gương chủ tịch Hồ CHí Minh. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 03/2017 (xuất bản tháng 5/2017), tr 1 - 3Nguyễn Xuân, Tế
2018Lạc quan cách mạng – phẩm chất đặc sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh. Tạp chí Văn lang_Số 8Nguyễn Xuân, Tế
2018Sáng ngời tư tưởng chính trị nhân ái của học thuyết Các Mác vĩ đại. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 9Nguyễn Xuân, Tế