Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15172
Nhan đề: Xoa bóp bấm huyệt
Tác giả: Trần, Thúy
Nguyễn, Nhược Kim
Trần, Quốc Hiếu…[và những người khác]
Từ khoá: Kinh lạc
Kinh biệt
Kinh cân
Khu da
Bì bộ
Huyệt
Kinh chính
Dương minh vị
Mạch
Minh họa
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Y học,
Tóm tắt: Khái quát những đặc điểm cơ bản của học thuyết kinh lạc và các học vị; giới thiệu những thủ pháp cơ bản của phương pháp xoa bóp, bấm huyệt, khí công, dưỡng sinh; ứng dụng trên lâm sàng của các thủ thuật xoa bóp, bấm huyệt, khí công….
Mô tả: 164 tr. :
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15172
Bộ sưu tập: TLTK_Y học cổ truyền_Năm học 2019-2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5489_1_Xoa bop bam huyet_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa3.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5489_2_Xoa bop bam huyet_loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu34.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5489_3_Xoa bop bam huyet_phan 1.1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1.1: Giới thiệu hệ thống kinh lạc13.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5489_4_Xoa bop bam huyet_phan 1.2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1.2: Huyệt191.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5489_5_Xoa bop bam huyet_phan 1.3.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1.3: Huyệt thường dùng của 12 kinh và 2 mạch nhâm, đốc4.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5489_6_Xoa bop bam huyet_phan 1.4.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1.4: Huyệt ngoài kinh1.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5489_7_Xoa bop bam huyet_phan 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Xoa bóp, bấm huyệt phòng bệnh và chữa bệnh3.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5489_8_Xoa bop bam huyet_tl tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo132.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5489_9_Xoa bop bam huyet_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục42.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.