Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15105
Nhan đề: Harrison''s principles of internal medicine : Self-assessment and board review
Tác giả: Wiener, Charles M.
Bloomfield, Gender
Từ khoá: Internal Medicine
Interne geneeskunde
Internmedicin.
Clinical Medicine
Nutrition
Oncology and Hematology
Infectious Diseases
Disorderes of the
Cardiovascular System
" Neurologic Disorders "
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: McGraw-Hill, Medical Pub,
Tóm tắt: This book is offered as a companion to the remarkable 17th edition of "Harrison''s Principles of Internal Medicine".
Mô tả: vii, 465, [8] p. :
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15105
ISBN: 007149619X
Bộ sưu tập: Y học cổ truyền_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5512_1_Harrison's principles...self-assessment_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover423.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5512_2_Harrison's principles...self-assessment_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents43.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5512_3_Harrison's principles...self-assessment_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface40.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5512_4_Harrison's principles...self-assessment_Section I.pdf
  Giới hạn truy cập
Section i: Introduction to clinical medicine289.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5512_5_Harrison's principles...self-assessment_Section II.pdf
  Giới hạn truy cập
Section ii: nutrition74.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5512_6_Harrison's principles...self-assessment_Section III.pdf
  Giới hạn truy cập
Section iii: oncology and hematology268.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5512_7_Harrison's principles...self-assessment_Section IV.pdf
  Giới hạn truy cập
Section iv: infectious diseases423.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5512_8_Harrison's principles...self-assessment_Section V.pdf
  Giới hạn truy cập
Section v: disorders of the cardiovascular system1.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5512_9_Harrison's principles...self-assessment_Section VI.pdf
  Giới hạn truy cập
Section vi: disorders of the respiratory system422.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5512_10_Harrison's principles...self-assessment_Section VII.pdf
  Giới hạn truy cập
Section vii: disorders of the urinary and kidney tract314.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5512_11_Harrison's principles...self-assessment_Section VIII.pdf
  Giới hạn truy cập
Section viii: disorders of the gastrointestinal system245.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5512_12_Harrison's principles...self-assessment_Section IX.pdf
  Giới hạn truy cập
Section ix: rheumatology and immunology221.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5512_13_Harrison's principles...self-assessment_Section X.pdf
  Giới hạn truy cập
Section x: endocrinology and metabolism254.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5512_14_Harrison's principles...self-assessment_Section XI.pdf
  Giới hạn truy cập
Section xi: neurologic disorders301.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5512_15_Harrison's principles...self-assessment_Section XII.pdf
  Giới hạn truy cập
Section xii: dermatology93.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5512_16_Harrison's principles...self-assessment_References.pdf
  Giới hạn truy cập
References46.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5512_17_Harrison's principles...self-assessment_Color Atlas.pdf
  Giới hạn truy cập
Color Atlas1.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.