Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15101
Nhan đề: Harrison''s Principles of internal medicine
Tác giả: Kasper, Dennis L.
Hauser, Stephen L.
Jameson, J. Larry
Từ khoá: Publication Formats
Clinical Medicine
Internal medicine
Clinical medicine
Handbooks
Medicine
Health &​ Biological Sciences
Health Occupations
Publication Characteristics
Disciplines and Occupations.
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: McGraw Hill Education Medical,
Mô tả: 1210 p. ;
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15101
ISBN: 9780071828543
Bộ sưu tập: Y học cổ truyền_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5511_1_Harrison's principles of internal medicine_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover313.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5511_2_Harrison's principles of internal medicine_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents114.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5511_3_Harrison's principles of internal medicine_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface52.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5511_4_Harrison's principles of internal medicine_Section 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Section 1:Care of the hospitalized patient856.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5511_5_Harrison's principles of internal medicine_Section 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Section 2: Medical emergencies1.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5511_6_Harrison's principles of internal medicine_Section 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Section 3: Common patient presentations1.88 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5511_7_Harrison's principles of internal medicine_Section 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Section 4: Otolaryngology640.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5511_8_Harrison's principles of internal medicine_Section 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Section 5: Dermatology676.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5511_9_Harrison's principles of internal medicine_Section 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Section 6: Hematology and oncology1.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5511_10_Harrison's principles of internal medicine_Section 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Section 7: infectious diseases3.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5511_11_Harrison's principles of internal medicine_Section 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Section 8 : Cardiology1.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5511_12_Harrison's principles of internal medicine_Section 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Section 9: Pulmonology550.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5511_13_Harrison's principles of internal medicine_Section 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Section 10: Nephrology472.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5511_14_Harrison's principles of internal medicine_Section 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Section 11: Gastroenterology589.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5511_15_Harrison's principles of internal medicine_Section 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Section 12: Allergy, Clinical Immunology, And Rheumatology577.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5511_16_Harrison's principles of internal medicine_Section 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Section 13: Endocrinology And Metabolism1.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5511_17_Harrison's principles of internal medicine_Section 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Section 14: Neurology1.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5511_18_Harrison's principles of internal medicine_Section 15.pdf
  Giới hạn truy cập
Section 15: Psychiatry And Substance Abuse387.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5511_19_Harrison's principles of internal medicine_Section 16.pdf
  Giới hạn truy cập
Section 16: Disease Prevention And Health Maintenance340.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5511_20_Harrison's principles of internal medicine_Section 17.pdf
  Giới hạn truy cập
Section 17: Adverse Drug Reactions98.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5511_21_Harrison's principles of internal medicine_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index1.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.