Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15098
Nhan đề: Bài giảng bệnh học nội khoa. T.2
Tác giả: Nguyễn, Thị Minh An
Trần, Ngọc Ân
Phạm, Thị Thu Hồ…[và nhưng người khác]
Từ khoá: Tim mạch
Tiêu hóa
Bộ máy vận động
Viêm màn ngoài tim
Suy tim
Nhồi máu cơ tim
Vữa xơ động mạch
Tăng huyết áp
Viêm gan
Sỏi mật
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Y học
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày các nội dung về tim mạch, tiêu hóa, bộ máy vận động, đại cương về bệnh học người có tuổi
Mô tả: 436 tr. ;
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15098
Bộ sưu tập: Dược_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5510_1_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa78.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_2_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu11.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_3_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 5.1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5.1: Hẹp van 2 lá157.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_4_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 5.2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5.2: Hở van động mạch chủ116.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_5_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 5.3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5.3: Viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn147.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_6_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 5.4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5.4: Viêm màn ngoài tim113.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_7_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 5.5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5.5: Suy tim140.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_8_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 5.6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5.6: Bệnh cơ tim108.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_9_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 5.7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5.7: Nghẽn mạch phổi110.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_10_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 5.8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5.8: Cơ đau thắt ngực111.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_11_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 5.9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5.9: Nhồi máu cơ tim165.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_12_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 5.10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5.10: Vữa xơ động mạch80.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_13_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 5.11.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5.11: Tăng huyết áp77.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_14_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 5.12.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5.12: Tai biến mạch máu não90.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_15_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 6.1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6.1: Nội soi trong tiêu hóa tim mạch62.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_16_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 6.2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6.2: Chẩn đoán hoàng đảm138.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_17_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 6.3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6.3: Hoàng đảm ứ mật111.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_18_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 6.4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6.4: Áp xe gan do amip147.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_19_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 6.5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6.5: Viêm gan mạn tính184.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_20_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 6.6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6.6: Sỏi mật196.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_21_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 6.7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6.7: Ung tư gan nguyên phát117.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_22_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 6.8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6.8: Chẩn đoán và điều trị sơ gan116.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_23_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 6.9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 9: Hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch151.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_24_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 6.10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6.10: Xuất huyết tiêu hóa cao107.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_25_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 6.11.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6.11: Đại cương bệnh lý tụy tạng111.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_26_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 6.12.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6.12: Loét dạ dày tá tràng154.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_27_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 6.13.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6.13: Viêm đại tràng80.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_28_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 6.14.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6.14: Bệnh đại tràng chức năng37.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_29_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 6.15.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6.15: Ung thư đại tràng204.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_30_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 6.16.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6.16: Lao các cơ quan tiêu hóa86.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_31_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 7.1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7.1: Phân loại các bệnh khớp40.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_32_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 7.2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7.2: Viêm khớp dạng thấp277.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_33_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 7.3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7.3: Viêm cột sống dính khớp244.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_34_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 7.4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7.4: Thấp khớp cấp212.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_35_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 7.5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7.5: Hư khớp189.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_36_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 7.6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7.6: Bệnh tạo keo225.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_37_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 7.7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7.7: Lao cột sống91.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_38_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 7.8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7.8: Bệnh gút140.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_39_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 7.9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7.9: Nhược cơ120.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_40_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 7.10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7.10: Loãng xương164.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_41_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 7.11.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7.11: Đau vùng thắt lưng163.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_42_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 8.1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8.1: Đại cương bệnh học người có tuổi97.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_43_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Chuong 8.2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8.2: Khám bệnh người già141.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5510_44_Bai giang benh hoc noi khoa.T2_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục64.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.