Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15017
Nhan đề: Tuổi trẻ cười : Số 632
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả: Báo ra ngày 1/12/2019
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15017
Bộ sưu tập: Tuổi trẻ cười

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Tuoi tre cuoi_So 632_1.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang bìa461.91 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre cuoi_So 632_2-3.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 2 -3: Heo lên đời680.02 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre cuoi_So 632_4-5.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 4 - 5: Tốp 10: 10 biện pháp vui để không tái diễn câu chuyện "nước bẩn Sông Đà" ; Trang 5: Cuộc thi sắc xấu782.81 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre cuoi_So 632_6-7.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 6 - 7: Bức tranh vân cẩu892.52 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre cuoi_So 632_8-9.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 8 - 9: Giày cao gót sát thủ thầm lặng723.42 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre cuoi_So 632_10-11.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 10 - 11: Tá Pí Lù Củ Khoai "Đâm sau lưng chiến sĩ"!842.14 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre cuoi_So 632_12-13.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 12 - 13: Hội chợ cười790.1 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre cuoi_So 632_14-15.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 14 - 15: Từ "ngóng cổ cò" đến "leo cây trụ điện" ; Giải pháp siêu thông minh844.81 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre cuoi_So 632_16-17.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 16 - 17: Gia đình .com: Vì sao chị em phải xài 7749 cái app ?740.18 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre cuoi_So 632_18-19.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 18 -19: Cười cái sự đời : Tội nghiệp chữ quốc ngữ ; Tư duy tối cổ786.79 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre cuoi_So 632_20-21.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 20 - 21: Cười cái sự đời : "kín" hay "hở" giữa đường dư luận? ; Chuyện tình Heo Gấu Chó ...914.24 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre cuoi_So 632_22-23.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 22 - 23: Cười cái sự đời : Thần chú hết hạn sử dụng ; "Đổ thừa"864.16 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre cuoi_So 632_24-25.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 24 - 25: Cười cái sự đời : Làm giàu đâu khó; Tăng tuổi hưu Lợi và hại714.06 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre cuoi_So 632_26-27.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 26 - 27: Cười cái sự đời : Chuyện tâm linh không đùa được đâu ! ; Đừng cai thuốc bằng ... thuốc lá điện tử721.62 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre cuoi_So 632_28-29.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 28 - 29: Khi thầy Yoga coi mình là một "vị thần:867.87 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre cuoi_So 632_30-31.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 30 - 31: Nỗi lòng biết tỏ cùng ai772.53 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre cuoi_So 632_32-33.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 32 - 33: Lén chụp hình dưới váy phụ nữ Phạm tội!817.21 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre cuoi_So 632_34-35.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 34: Cười theo lối "nước đôi" ; Trang 35: Thơ trào phúng "lên ruột856.64 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre cuoi_So 632_36-37.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 36 - 37: Muôn mặt đời cười : câu nói ấn tượng829.54 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre cuoi_So 632_38-39.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 38 - 39: Tiệm tạp hóa Hai Cù Nèo715.16 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
Tuoi tre cuoi_So 632_40.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 40: Bìa cuối422.45 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.