Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 14.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2018Đô thị di sản - nền tảng xây dựng sản phẩm du lịch mới phát triển du lịch An GiangNgô Minh, Hùng; Trần Thị Mỹ, Diệu
2017Đánh giá khả năng tái sử dụng bùn kỵ khí từ hệ thống xử lý kỵ khí ướt hai giai đoạn chất thải nông sản. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 01/2017 (tháng 1/2017), tr 73 - 84Trần Thị Mỹ, Diệu; Huỳnh Tấn, Lợi; Lê Thị Kim, Oanh
2017Phát triển khu chế xuất Tân Thuận theo mô hình khu công nghiệp xanh - giải pháp và lộ trình.Trần Thị Mỹ, Diệu; Lê Thị Kim, Oanh; Trần Thanh, Hồng
2016Influence of Composition of Food Waste to Methane Recovery by Two-Stage Low Solid Anaerobic Digestion.Trần Thị Mỹ, Diệu; P.T, Nhan
2015Nghiên cứu sản xuất compost nhằm tái sử dụng bùn thải từ nhà máy xử lý nước thải chế biến cá da trơnTrần Thị Mỹ, Diệu; Lê Thị Kim, Oanh
2015Possibilities and challenges to approach zero-disposal of biodegradable organic domestic solid waste in Ho Chi Minh City, Viet NamTrần Thị Mỹ, Diệu; Lê Thị Kim, Oanh
2014Cơ sở khoa học xác định giá sàn xử lý chất thải công nghiệp nguy hại bằng phương pháp đốtTrần Thị Mỹ, Diệu; Nguyễn Ngọc, Châu
2014COD and suspended solid removal by anaerobic baffled reactor: a case study of domestic wastewater from Van Lang University, Ho Chi Minh City, VietnamTrần Thị Mỹ, Diệu; Hà Vĩnh, Phước
2014Thành phần, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình và khả năng thu hồi, tái chế: nghiên cứu điển hình tại quận 1, TP. Hồ Chí MinhTrần Thị Mỹ, Diệu; Nguyễn Trung, Việt; Lê Minh, Trường
2014Nguồn phát sinh, lưu lượng, thành phần nước thải từ các cơ sở khám chữa bệnh và công nghệ xử lýTrần Thị Mỹ, Diệu; Nguyễn Trung, Việt; Lê Minh, Trường; Hà Vĩnh, Phước