Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 10.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2018Bàn thêm về Du lịch tâm linh ở Việt Nam. Tạp chí Văn Lang_Số 7Phan Huy, Xu; Võ Văn, Thành
2018Bàn về sản phẩm du lịch việt nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Tạp chí Văn Lang_Số 8Phan Huy, Xu; Võ Văn, Thành
2018Di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam với phát triển du lịch. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 9Phan Huy, Xu; Võ Văn, Thành
2018Về đạo đức trong hoạt động du lịch. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 10Phan Huy, Xu; Võ Văn, Thành
2017Nâng cao năng lực cạnh tranh của Du Lịch Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, Số 6Phan Huy, Xu; Võ Văn, Thành
2017Nhận thức về văn hóa du lịch và du lịch văn hóa. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 01/2017 (tháng 1/2017), tr 121 - 127Phan Huy, Xu; Võ Văn, Thành
2017Một số vấn đề phát triển du lịch bền vững ở VN. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 05/2017 (xuất bản tháng 9/2017) - tr 21-32Phan Huy, Xu; Võ Văn, Thành
2017Văn hóa biển Việt Nam và phát triển du lịch văn hóa biển đảo. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 04/2017 (xuất bản tháng 7/2017) , tr 64 - 74Phan Huy, Xu; Võ Văn, Thành
2017Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 02/2017 (xuất bản tháng 3/2017) , tr14 - 21Phan Huy, Xu; Võ Văn, Thành
2017Phát triển du lịch ẩm thực tại Tp.HCM. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 03/2017 (xuất bản tháng 5/2017) , tr 78 - 85Phan Huy, Xu; Võ Văn, Thành