Năm học 2019 - 2020_QTKD_DA : [20] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 20
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2019Kỹ năng viết (writing) - Lần 2 - HK1: Chương trình tiên tiếnNguyễn, Mai Lan Thanh
2019Kỹ năng nghe (Listening) - Lần 2 - HK1: Chương trình tiên tiếnNguyễn, Mai Lan Thanh
2019Kỹ năng đọc (Reading) - Lần 2 - HK1: Chương trình tiên tiếnNguyễn, Mai Lan Thanh
2019Kinh tế quốc tế - Lần 1 - HK1Lê, Hướng Dương; Hứa, Thị Bạch Yến; Nguyễn, Thị Nhung; Nguyễn, Hoàng Lê Na
2019Quản trị nguồn nhân lực - Lần 2 - HK1Trần, Thị Ái Vy
2019Quản trị tài chính - Lần 2 - HK1Nguyễn, Đình Giao
2019Quản trị Marketing - Lần 1 - HK1Vương, Bích Hằng; Nguyễn, Phương Tâm
2019Anh văn chuyên ngành 1 - Lần 1 - HK1Nguyễn, Hồng Mai
2019Quản trị chiến lược - Lần 1 - HK1Vũ, Minh Hiếu
2019Anh văn chuyên ngành 2 - Lần 1 - HK1Nguyễn, Hồng Mai
2019Kỹ năng viết (writing) - Lần 1 - HK1: Chương trình tiên tiếnNguyễn, Mai Lan Thanh
2019Kỹ năng nói (Speaking) - Lần 1 - HK1: Chương trình tiên tiếnNguyễn, Mai Lan Thanh
2019Kỹ năng đọc (Reading) - Lần 1 - HK1: Chương trình tiên tiếnNguyễn, Mai Lan Thanh
2019Kỹ năng nghe (Listening) - Lần 1 - HK1: Chương trình tiên tiếnNguyễn, Mai Lan Thanh
2019Quản trị hành chánh văn phòng - GK - HK1Vũ, Minh Hiếu
2019Anh văn chuyên ngành 1 -K23Q-ISM- GK - HK1Đồng, Thị Trà My
2019Quản trị tài chính - GK - HK1Nguyễn, Đăng Đệ
2019Tạo động lực cho nguồn lực - GK - HK1Trần, Thị Ái Vy
2019Quản trị dự án - GK - HK1Lê, Thị Thanh Huyền
2019Anh văn chuyên ngành 2 -DE 1,2,3- GK - HK1Đồng, Thị Trà My
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 20