Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14124
Nhan đề: Người Hàn Quốc là ai?
Tác giả: Thư viện Đại học Văn Lang
Từ khoá: Giới thiệu sách
Văn hoá Hàn Quốc
Xã hội Hàn Quốc
Cảm nhận về sách
Video review
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: MP4; 372 Mb;
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14124
Bộ sưu tập: Video Book Reviews_năm 2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D8238_SA3096_Nguoi Han Quoc la ai.mp4Người Hàn Quốc là ai? : Video review381.5 MBUnknownXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.