Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14119
Nhan đề: Ăn, cầu nguyện, yêu
Tác giả: Thư viện Đại học Văn Lang
Từ khoá: Giới thiệu sách
Tiểu thuyết Mỹ
Cảm nhận về sách
Video review
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Thư viện Đại học Văn Lang
Mô tả: MP4; 364 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14119
Bộ sưu tập: Video Book Reviews_năm 2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D8235_SA3093_An - Cau nguyen - Yeu.mp4Ăn, cầu nguyện, yêu: Video review373.09 MBUnknownXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.