Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14117
Nhan đề: Dữ liệu kiến trúc sư
Tác giả: Thư viện Đại học Văn Lang
Từ khoá: Giới thiệu sách
Sổ tay kiến trúc
Dữ liệu kiến trúc
Cảm nhận về sách
Video review
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Thư viện Đại học Văn Lang
Mô tả: MP4; 278 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14117
Bộ sưu tập: Video Book Reviews_năm 2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D8236_SA3094_Dulieukientrucsu.mp4Dữ liệu kiến trúc sư285.21 MBUnknownXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.