Năm học 2019 - 2020_XHNV_ĐT : [53] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 53
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2019Văn học ứng dụng - L1 - HK1: Chương trình đào tạo đặc biệtPhan, Thị Minh Thúy
2019Tham vấn tâm lý - Lần 1 - HK1Nguyễn, Văn Viên
2019Ngữ pháp tiếng Trung 1 - Lần 1 - HK1Phạm, Đình Tiến
2019Sinh lý thần kinh - Lần 1 - HK1Nguyễn, Minh Giang
2019Ngữ pháp tiếng Nhật 1 - Lần 1 - HK1Đinh, Thị Lệ Thu
2019Ngữ pháp tiếng Hàn 1 - Lần 1 - HK1Đinh, Thị Huyền
2019Tâm lý học nhân cách - Lần 1 - HK1Phan, Thị Kim Ngân
2019Ngữ pháp tiếng Nhật 3 - Lần 1 - HK1Đinh, Thị Lệ Thu; Dương, Ngọc Phúc
2019Ngữ pháp tiếng Hàn 3 - Lần 1 - HK1Nguyễn, Thị Hương
2019Đọc tiếng Nhật 1- lần 1- HK1Đinh, Thị Lệ Thu; Đỗ, Thị Thúy An
2019Cơ sở văn hóa Việt Nam - lần 1- HK1Lê, Thị Gấm
2019Ngữ pháp tiếng Nhật 1- K25T3,4,5 - GK - HK1Trần, Thị Thu Hiền
2019Ngữ pháp tiếng Trung 1- K25T3,4,5 - GK - HK1Phạm, Đình Tiến
2019Ngữ pháp tiếng Trung 1- K25T2 - GK - HK1Phạm, Đình Tiến
2019Ngữ pháp tiếng Trung 1- K25T1 - GK - HK1Phạm, Đình Tiến
2019Nghe tiếng Trung 1- GK - HK1Hà, Thị Minh Trang
2019Nghe tiếng Hàn 1 - K25HQ1,2 - GK - HK1Võ, Sang
2019Nghe tiếng Hàn 1 - K25HQ - GK - HK1Võ, Sang
2019Đọc 1 (Tiếng Hàn) - GK - HK1Trần, Thị Diễm Hằng
2019Ngữ pháp 1 (Tiếng Hàn) - GK - HK1Đinh, Thị Huyền
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 53