Năm học 2019 - 2020_NN_ĐT : [69] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 69
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2019Dẫn luận ngôn ngữ - Lần 1 - HK1-
2019Writing 3 - Lần 1 - HK1 (K24N7-11)-
2019Writing 3 - Lần 1 - HK1 (K24N1-6)-
2019Cơ sở văn hóa Việt Nam - Lần 1 - HK1-
2019Phonology - Đề 2 - Lần 1 - HK1-
2019Methodology - Đề 2 - Lần 1 - HK1Ngô, Thị Cẩm Thùy
2019Business translation - Lần 1 - HK1-
2019Listening-speaking 1 - L1 - HK1: Chương trình đào tạo đặc biệt-
2019Pronunciation - L1 - HK1: Chương trình đào tạo đặc biệt-
2019Pronunciation - Đề 2 - L1 - HK1: Chương trình đào tạo đặc biệt-
2019Reading - Writing 1 - L1 - HK1: Chương trình đào tạo đặc biệt-
2019Anh Văn 1 - Đề 02 - L1 - HK1: Chương trình đào tạo đặc biệt-
2019Anh Văn 2 - Đề 02 - L1 - HK1: Chương trình đào tạo đặc biệt-
2019Writing 1 - Đề 3 - lần 1- HK1-
2019Writing 1 - Đề 2 - lần 1- HK1-
2019Writing 1 - Đề 1 - lần 1- HK1-
2019British Culture and Society - Lần 1- HK1Ngành Ngôn ngữ Anh
2019Japanese 5 - Lần 1- HK1Lê, Ngọc Truyến
2019French 5 - Lần 1 - HK1Đặng, Thị Xuân Phúc
2019Chinese 5 - Đề 2 - Lần 1 - HK1-
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 69