Năm học 2019 - 2020_DL_ĐA : [29] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 29
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2019French 3 - Lần 1 - HK1Phạm, Thị Mỹ Lan
2019Địa lý du lịch - Lần 1 - HK1Lâm, Thị Thúy Phượng
2019Cơ sở văn hóa Việt Nam - Lần 1 - HK1Nguyễn, Thị Thu
2019Nghiệp vụ lữ hành - Lần 1 - HK1Đoàn, Thị Lộc
2019Quản trị nhân lực - Lần 1 - HK1Phan, Thị Thanh Huyền
2019Marketing căn bản - Mã đề: 3A + 3B -Lần 1 - HK1Nguyễn, Thị Ngọc Hạnh; Nguyễn, Thị Bích Nguyên
2019Chinese 3 - Lần 1 - HK1Nguyễn, Hồng Nam
2019FRANCAIS 6 - L1 - HK1Nguyễn, Thị Huỳnh Hoa
2019Tiếng Hoa 3 - L1 - HK1Lê, Thanh Thu
2019Chiến lược sản phẩm du lịch - L1 - HK1Nguyễn, Giang Nam
2019NIHONGO 3 - L1 - HK1Nguyễn, Thị Thu Thủy
2019Chinese 3 - Lần 1 - HK1Đặng, Duy Luận
2019Francais du Tourisme 1 - L1 - HK1Nguyễn, Thị Huỳnh Hoa
2019Gestion Des Operations Hotelieres - L1 - HK1-
2019NIHONGO 4 - L1 - HK1Nguyễn, Thị Thu Thủy
2019French 4 - L1 - HK1Phạm, Thị Mỹ Lan
2019Tiếng Hoa 4 - L1 - HK1Lê, Thanh Thu
2019Francais du Tourisme 3 - L1 - HK1Nguyễn, Thị Huỳnh Hoa
2019Thống kê - L1 - HK1: Chương trình đào tạo đặc biệtBùi, Đức Nhã
2019Tiếng Nhật 1 (ngoại ngữ 2) - Lần 1 - HK1Trần, Thị Thu Hiền
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 29