Năm học 2019 - 2020_KTKT_ĐA : [13] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 13 của 13
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2019Kế toán tài chính 1 - Lần 1 - HK1Phan, Minh Nguyệt; Tạ, Duy Ánh; Nguyễn, Thị Kim Phụng
2019Kế toán tài chính 3 - Lần 1 - HK1Nguyễn, Thị Phước; Phạm, Thị Thu Huyền
2019Hệ thống thông tin kế toán - Lần 1 - HK1Phạm, Trường Quân
2019Thống kê - L1 - HK1: Chương trình đào tạo đặc biệtLê, Hoàng Anh
2019Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - Đề 1 - lần 1- HK1Nguyễn, Đình Khuông
2019Kế toán tài chính 1 - GK - HK1Lê, Ngọc Anh; Nguyễn, Thị Kim Phụng; Phan, Minh Nguyệt
2019Tư duy phản biện - GK - HK1Lê, Phan Thanh Hòa
2019Kế toán tài chính 3 - GK - HK1Nguyễn, Thị Phước; Phạm, Thị Thu Huyền
2019Quản trị chi phí- GK - HK1Lê, Như Hoa
2019Kiểm toán 2 - GK - HK1Nguyễn, Thị Phước
2019Mô phỏng kế toán doanh nghiệp - GK - HK1Nguyễn, Thị Thu Vân
2019Marketing căn bản - Lần 1 - HKINguyễn, Thị Ngọc Hạnh; Nguyễn, Thị Bích Nguyên
2019Quản trị chi phí - Lần 1 - HKILê, Như Hoa
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 13 của 13