Năm học 2019 - 2020_IT_ĐT : [23] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 23
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2019Fudamental of Computing 1 - L1 - HK1Nguyễn, Văn Trung
2019Nhập môn Công nghệ thông tin - L1 - HK1Đặng, Đình Hòa
2019Cơ sở lập trình (Fundamental Programming) - L1 - HK1Nguyễn, Văn Trung
2019Thực hành toán cao cấp - L1 - HK1Khưu, Minh Cảnh
2019Toán rời rạc - L1 - HK1Nguyễn, Công Nhựt
2019Object Oriented Programming-C - L1 - HK1Trần, Công Thanh
2019Information system application - databases - L1 - HK1Lý, Thị Huyền Châu
2019Anh văn chuyên ngành - L1 - HK1Đinh, Triều Giang
2019Introduction Software Engineering - GK - HK1Trương, Thế Quang
2019Fundamental of Computing 1- GK - HK1Nguyễn, Văn Trung
2019Cơ sở lập trình - GK - HK1Nguyễn, Văn Trung
2019Toán rời rạc - GK - HK1Nguyễn, Công Nhựt
2019Information System Applycation-Databases- Đề 1,2,3,4 - GK - HK1Lý, Thị Huyền Châu
2019Information System Applycation-Databases- Đề 1,2,3,4 - GK - HK1Nguyễn, Thị Diễm Anh
2019Cấu trúc dữ liệu & giải thuật - GK - HK1Trần, Công Thanh
2019Cấu trúc dữ liệu & giải thuật - GK - HK1Trần, Ngọc Việt
2019Kỹ thuật lập trình - GK - HK1Lê, Công Hiếu
2019Các nền tảng phát triển phần mềm - GK - HK1Hoàng, Lê Minh
2019Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng - Đề 1,2 - GK - HK1Lý, Thị Huyền Châu
2019Anh văn chuyên ngành - Đề 1,2 - GK - HK1Đinh, Triều Giang
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 23