Năm học 2019 - 2020_CNSH_GT : [14] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 14 của 14
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Advanced Biotechnology. 1st edDubey, R.C (Dr.)
2018Tế bào gốc : Khám phá cùng nhà khoa họcKnoepfler, Paul; Châu, Tiểu Lan; Dương, Thị Thư…[và những người khác] dịch
2004Công nghệ cấy truyền phôi ở gia súcHoàng, Kim Giao (c.b)
2017Vi sinh vật học- Tái bản lần thứ 11Nguyễn, Lân Dũng (c.b); Nguyễn, Đình Quyến; Phạm, Văn Ty
2002Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiênLê, Trọng Cúc
2008Công nghệ tế bào phôi động vật- In lần thứ 2Nguyễn, Mộng Hùng
2007Công nghệ sinh học phân tử: Nguyên lý và ứng dụng của ADN tái tổ hợpGlick, Bernard R.; Pasternak, Jack J.; Đỗ, Lê Thăng; Quyền, Đình Thi (dịch)
2012Cơ sở Công nghệ vi sinh vật và ứng dụng (Tái bản lần thứ 1)Lê, Gia Hy (c.b); Khuất, Hữu Thành
2015Kiểm nghiệm thực phẩm: Tài liệu đào tạo sau đại họcThái, Nguyễn Hùng Thu (ch.b); Phạm, Thị Thanh Hà (b.s); Lê, Thị Hồng Hảo (b.s)
2019Kiểm nghiệm mỹ phẩm: Tài liệu đào tạo sau đại họcThái, Nguyễn Hùng Thu (ch.b); Lê, Thị Hường Hoa (b.s)
2010Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩmHà, Duyên Tư
2007Phương pháp phân tích vi sinh vật trong nước, thực phẩm và mĩ phẩmTrần, Linh Thước
2006Giáo trình sinh lý thực vật : Giáo trình cao đẳng sư phạmGS. TS Hoàng, Minh Tấn (c.b); PGS. TS Vũ, Quang Sáng; TS. Nguyễn, Kim Thanh
2017Complete Guide to Agricultural Product Processing and StorageAdiaha, M S
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 14 của 14