Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13793
Nhan đề: Giáo trình công nghệ ô tô: Phần nhiên liệu (Dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề)
Tác giả: Phạm, Tố Như
Nguyễn, Đức Nam
Hoàng, Văn Ba …(và nh. Ng khác]
Từ khoá: Động cơ xăng
Bơm xăng cơ khí
Bộ chế hòa khí
Động cơ Điezen
Bơm cao áp
Bơm thấp áp
Bộ điều tốc
Bộ cảm biến
Bảo dưỡng
Sửa chữa
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Lao động,
Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng, động cơ Điezen. Trình bày khái quát, cấu tạo và nguyên lý hoạt động trong việc kiểm tra bảo dưỡng Ecu và các bộ cảm biến cũng như hệ thống phun dầu Điezen điện tử
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13793
Bộ sưu tập: GT_Công nghệ Kỹ thuật Ô tô_Môn Nhập môn Công nghệ Kỹ thuật ô tô_Năm học 2019-2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5568_D9718_1_giao_trinh_cong_nghe_oto_phan_nhien_lieu_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa171.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5568_D9718_2_giao_trinh_cong_nghe_oto_phan_nhien_lieu_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng19.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5568_D9718_3_giao_trinh_cong_nghe_oto_phan_nhien_lieu_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ Điezen22.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5568_D9718_4_giao_trinh_cong_nghe_oto_phan_nhien_lieu_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Kiểm tra bảo dưỡng ECU và các bộ cảm biến9.69 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5568_D9718_5_giao_trinh_cong_nghe_oto_phan_nhien_lieu_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Hệ thống phun dầu DDiiezeen điện tử9.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5568_D9718_6_giao_trinh_cong_nghe_oto_phan_nhien_lieu_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục592.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.