Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13792
Nhan đề: Giáo trình công nghệ ô tô: Phần hệ thống phanh (Dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề)
Tác giả: Phạm, Tố Như
Nguyễn, Đức Nam
Hoàng, Văn Ba
Từ khoá: Hệ thống phanh
Dẫn động thủy lực
Cấu tạo xi lanh
Bảo dưỡng ABS
Sửa chữa
Bảo dưỡng
Máy nén khí
Phanh tay
Phanh đầu
Cảm biến
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Lao động,
Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về hệ thống phanh dầu cùng các phương pháp sửa chữa và bảo dưỡng dẫn động phanh dầu, cơ cấu phanh dầu, hệ thống phanh ABS, hệ thống phanh khí nén, hệ thống phanh và cơ cấu phanh tay
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13792
Bộ sưu tập: GT_Công nghệ Kỹ thuật Ô tô_Môn Nhập môn Công nghệ Kỹ thuật ô tô_Năm học 2019-2020

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5567_D9717_1_giao_trinh_cong_nghe_oto_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa189.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5567_D9717_2_giao_trinh_cong_nghe_oto_Bai 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Hệ thống phanh dầu230.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5567_D9717_3_giao_trinh_cong_nghe_oto_Bai 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Sửa chữa và bảo dưỡng dẫn động phanh dầu1.91 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5567_D9717_4_giao_trinh_cong_nghe_oto_Bai 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu phanh dầu4.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5567_D9717_5_giao_trinh_cong_nghe_oto_Bai 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Sửa chữa và bảo dưỡng ABS4.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5567_D9717_6_giao_trinh_cong_nghe_oto_Bai 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Hệ thống phanh khí nén2.98 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5567_D9717_7_giao_trinh_cong_nghe_oto_Bai 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống phanh1.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5567_D9717_8_giao_trinh_cong_nghe_oto_Bai 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu phanh tay1.52 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5567_D9717_9_giao_trinh_cong_nghe_oto_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục656.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.