Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13649
Nhan đề: Chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam
Tác giả: Đinh, Văn Ân (c.b)
Trần, Kim Chung
Hoàng, Văn Cương, … [và những người khác]
Từ khoá: Bất động sản
Thị trường bất động sản
Chính sách
Việt Nam
Thực trạng
Trung Quốc
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về thị trường bất động sản và kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển thị trường bất động sản, bài học cho Việt Nam về chính sách phát triển thị trường bất động sản. Thực trạng chính sách phát triển thị trường bất động sản Việt Nam...
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13649
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_LH_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA5506_D9603_1_Chinh sach...bat dong san_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa478.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5506_D9603_2_Chinh sach...bat dong san_Loi nha xuat ban.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nhà xuất bản264.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5506_D9603_3_Chinh sach...bat dong san_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục683.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5506_D9603_4_Chinh sach...bat dong san_Cong thuc, bang, do thi.pdf
  Giới hạn truy cập
Công thức, bảng, đồ thị313.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5506_D9603_5_Chinh sach...bat dong san_Phan I Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ sở lý luận về thị trường bất động sản và kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển thị trường bất động sản3.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5506_D9603_6_Chinh sach...bat dong san_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam về chính sách phát triển thị trường bất động sản Việt Nam về chính sách phát triển thị trường bất động sản5.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5506_D9603_7_Chinh sach...bat dong san_Phan II Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Thực trạng phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam4.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5506_D9603_8_Chinh sach...bat dong san_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Thực trạng chính sách phát triển thị trường bất động sản Việt Nam3.61 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5506_D9603_9_Chinh sach...bat dong san_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Đánh giá tổng quát về phát triển thị trường bất động sản và chính sách phát triển thị trường bất động sản Việt Nam4.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5506_D9603_10_Chinh sach...bat dong san_Phan III Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Quan điểm, định hướng phát triển thị trường bất động sản Việt Nam đến năm 20202.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5506_D9603_11_Chinh sach...bat dong san_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển thị trường bất động sản Việt Nam đến năm 20202.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5506_D9603_12_Chinh sach...bat dong san_Ket luan.pdf
  Giới hạn truy cập
Kết luận372.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5506_D9603_13_Chinh sach...bat dong san_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục704.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5506_D9603_14_Chinh sach...bat dong san_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo1.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA5506_D9603_15_Chinh sach...bat dong san_References.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa cuối233.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.