Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 31-40 của 72.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Đánh giá hiện trạng môi trường nước do nuôi tôm công nghiệp tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Nghiên cứu biện pháp để cải tạo môi trườngLê, Thị Kim Oanh; Trần, Hoàng Thanh
2016Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt từ cao ốc văn phòng bằng quá trình bùn hoạt tính hiếu khí tăng trưởng dính bám cố địnhNguyễn, Trung Việt; Bùi, Quang Chí
2016Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp công nghệ nhằm quản lý chất thải rắn bền vững trong trường họcLê, Thị Kim Oanh; Đoàn, Quang Minh
2016Nghiên cứu đánh giá khả năng thu hồi khí sinh học từ chất thải thực phẩm hộ gia đình bằng công nghệ phân hủy kỵ khí ướtTrần, Thị Mỹ Diệu; Phạm, Thị Nhẫn
2016Nghiên cứu tái chế bùn thải phát sinh từ trạm xử lý nƣớc thải của nhà máy sơ chế mủ cao suNguyễn, Thị Phương Loan; Phạm, Thị Kim Ngân
2016Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ UASB xử lý chất hữu cơ trong nƣớc thải bệnh viện Đa KhoaNguyễn, Thị Phương Loan; Trần, Thị Minh Thương
2016Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chế biến cao su thiên nhiên cho tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.Trần, Thị Mỹ Diệu; Đỗ, Chu Trinh
2016Nghiên cứu đánh giá tính khả thi của việc áp dụng công nghệ lọc hạt kết hợp lọc màng để sản xuất nứớc tái sinh từ nƣớc thải sau xử lý của trạm xử lý nứớc thải tập trung khu chế xuất Tân thuậnTrần, Thị Mỹ Diệu; Nguyễn, Thị Thúy Vy
2016Đánh giá khả năng tái sử dụng nước thải sau xử lý của khu công nghiệp bằng mô hình lọc áp lực kết hợp với lọc màng vào mục đích cấp nước tưới tiêu và sinh hoạtTrần, Thị Mỹ Diệu; Nguyễn, Quang Huy
2016Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thu hồi khí sinh học từ lục bình bằng phương pháp ủ kỵ khí với quá trình tiền xử lý bằng chế phẩm sinh họcLê, Thị Kim Oanh; Nguyễn, Bá Trí