Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12954
Nhan đề: Nghiên cứu kết hợp quá trình sinh học kỵ khí và hiếu khí trong việc tái sinh năng lượng và tái sử dụng chất hữu cơ từ chất thải rắn thực phẩm
Tác giả: Nguyễn, Trung Việt
Trần, Thị Mỹ Diệu
Võ, Thị Diệu Phước
Lê, Minh Trường
Từ khoá: Sinh học kỵ khí
Hiếu khí
Chất thải rắn thực phẩm
Chế biến Compost
Năm xuất bản: 2013
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12954
Bộ sưu tập: Năm học 2013_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH23_NGUYEN TRUNG VIET_2013.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu kết hợp quá trình sinh học kỵ khí và hiếu khí trong việc tái sinh năng lượng và tái sử dụng chất hữu cơ từ chất thải rắn thực phẩm990.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.