Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12903
Nhan đề: November 2019, Issue 1 Supplement, Pages 1-338
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: The Association of Oral and Maxillofacial Surgeons of India (AOMSI)
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12903
ISSN: 0974-942X
Bộ sưu tập: Journal of Maxillofacial and Oral Surgery: Năm 2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2019_Article_44thNationalAOMSIConference.pdf
  Giới hạn truy cập
44th National AOMSI Conference3.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.