Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12897
Nhan đề: October 2018, Issue 1 Supplement, Pages 1-229
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: The Association of Oral and Maxillofacial Surgeons of India (AOMSI)
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12897
ISSN: 0974-942X
Bộ sưu tập: Journal of Maxillofacial and Oral Surgery: Năm 2018

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2018_Article_43rdNationalAOMSIConference.pdf
  Giới hạn truy cập
43rd National AOMSI Conference3.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.