Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12279
Nhan đề: Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến cá hồi Kirimi đông lạnh IQF
Tác giả: Trương, Thế Quang
Từ khoá: Box – Wilson;
Cá hồi Nhật Bản
Cảm quan
Đông lạnh IQF
Vi sinh vật
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Xây dựng quy trình chế biến cá hồi kirimi đông lạnh IQF. Chế biến sản phẩm cá hồi kirimi đông lạnh IQF với khối lượng cá trung bình 36 g, nhiệt độ đông lạnh –16 oC, thời gian đông lạnh 93 phút, thu được sản phẩm có chất lượng cảm quan đạt loại tốt với điểm cảm quan 18,67 theo TCVN 3215-79. Kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh của sản phẩm thu được gồm tổng số vi sinh vật hiếu khí, Coliforms, Escherichia coli, Salmonella, Clostridium perfringens, Virio parahaemolyticus, Staphylococcus aureus đều đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế.
Mô tả: Tạp chí khoa học Đại học văn Lang: Số 17-Tháng 9/2019, 6 tr . , 772kb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12279
Bộ sưu tập: Năm học 2019_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH335_TCVL_So 17_TruongTheQuang.pdf
  Giới hạn truy cập
Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến cá hồi Kirimi đông lạnh IQF771.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.