Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12261
Nhan đề: Nhân giống In-Vitro cây Kim thất tai
Tác giả: Ngô, Thị Xuyên
Từ khoá: Kim thất tai
Môi trường
Nuôi cấy in-vitro
Than hoạt tính
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Đáp ứng nhu cầu của người sản xuất trồng loại cây dược liệu có nhiều công dụng trong đông y Kim thất tai-Gynura divaricata (L.) DC. Kết quả thu được là cơ sở để chúng tôi tiếp tục khảo sát các điều kiện nhân giống tối ưu nhất cho cây Kim thất tai và hoàn toàn có thể ứng dụng trong sản xuất đại trà loại cây dược thảo có giá trị này.
Mô tả: Tạp chí khoa học Đại học văn Lang: Số 16-Tháng 7/2019, 12tr. , 1,392kb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12261
Bộ sưu tập: Năm học 2019_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH322_TCVL_So 16_NgoThiXuyen-NguyenThiTraMy_guitgchinhsua.pdf
  Giới hạn truy cập
Nhân giống In-Vitro cây Kim thất tai1.39 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.