Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12259
Nhan đề: Nghiên cứu sự sinh trưởng và phát triển của chủng vi khuẩn Acrtobacter Xylinum trong quá trình sản xuất thạch dừa
Tác giả: Trần, Minh Tâm
Từ khoá: Thạch dừa
Nata de coco
Vi khuẩn Acetobacter xylinum
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Thạch dừa (Nata de coco) là sản phẩm được chế biến từ nước dừa già với sự tham gia của chủng vi khuẩn Acetobacter xylinum. Sản phẩm này giúp người nông dân tận dụng được nước dừa, tạo ra thêm sản phẩm mới, tăng thu nhập cho người trồng dừa và những nhà sản xuất, chế biến hiện nay. Sự có mặt của chủng vi khuẩn Acetobacter xylinum giúp cho sự hình thành sinh khối thạch dừa sau khi lên men chuyển hóa nước dừa. Hiệu quả của quá trình lên men phụ thuộc rất lớn vào sự sinh trưởng và phát triển của chủng vi khuẩn này. Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành “Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển của chủng vi khuẩn Acetobacter xylinum trong quá trình sản xuất thạch dừa”. Những thông tin của bài viết giúp người đọc hiểu biết về quy trình sản xuất thạch dừa và mối quan hệ giữa chủng vi khuẩn Acetobacter xylinum với sinh khối Nata de coco.
Mô tả: Tạp chí khoa học Đại học văn Lang: Số 16-Tháng 7/2019, 5tr. , 447kb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12259
Bộ sưu tập: Năm 2019_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH321_TCVL_So 16__TranMinhTam.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu sự sinh trưởng và phát triển của chủng vi khuẩn Acrtobacter Xylinum trong quá trình sản xuất thạch dừa446.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.