Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12200
Nhan đề: Tuổi trẻ : Số 294 (9547)
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Cơ quan của đoàn TNCN Hồ Chí Minh Tp.HCM
Mô tả: Báo ra ngày 30/10/2019
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12200
Bộ sưu tập: Báo Tuổi trẻ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
tr1.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang bìa323.31 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr2-3.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 2-3: Đề xuất duy trì HĐHN cấp thành phố504.28 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr4-5.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 4: Hợp tác quốc phòng là trụ cột của quan hệ Việt Nam-Lào ; Trang 5: Tất bật ứng phó bão số 5521.59 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr6-7.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 6: Ngăn chặn giả mạo hàng Việt ; Trang 7: Sẽ kiến nghị tiêu hủy ôtô có "đường lưỡi bò"456.96 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr8-9.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 8: 20 năm không lam được giấy tờ tùy thân ; Trang 9: Nghĩ từ những bảng cảnh báo474.02 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr10-11.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 10: Cô Thủ lĩnh giỏi kỹ năng, mê phong trào ; Trang 11:Ngày tôi vào Đảng469.49 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr12-13.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 12: Bình tĩnh chọn nghề ; Trang 13: Nhìn chiều nào cũng thấy xót xa468.85 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr14-15.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 14: Bị tàn phế vì tin thuốc thầy lang ; Trang 15: Giúp Việt nam chừng nào còn có thể469.65 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr16-17.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 16: Bỏ độc quyền kiểm duyệt điện ảnh? ; Trang 17: Đén SEA Games 30 với đoàn quân "hùng hậu"491.58 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr18-19.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 18: Tôi hận cái nghèo ; Trang 19: Cả Đảng Dân chủ và Cộng hòa đều có cảm tình với Việt Nam396.17 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr20.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 20: 39 người chết ngạt hay chết cóng383.52 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.