Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12196
Nhan đề: Thể thao & Văn hóa : Số 195 (6115)
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Thông tấn xã Việt Nam
Mô tả: Báo ra ngày 30/09/2019
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12196
Bộ sưu tập: Thể thao & Văn hóa

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
tr1.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang bìa524.26 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr2-3.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 2: Văn Hậu, Công Phượng & giấc mơ khắc nghiệt tại trời Âu ; Trang 3: HLV Park mang lại đột biến và bất ngờ570.18 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr4-5.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 4: Người cũ chỉ ra tử huyệt của HAGL ; Trang 5: Muốn nhanh cứ phải…từ từ562.76 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr6-7.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 6: Trên đường trở thành số 1 thế giới ; Trang 7: Lượt trận 2 vòng bang champions league: Kẻ cười, người lo575.7 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr8-9.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 8: Những người tìm hồn của quá khứ ; Trang 9: Thủ lĩnh không tố chất579.52 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr10-11.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 10: Đối thủ mắc lỗi, "đại gia" hưởng lợi ;Trang 11: Sergio Ramoss là ddieeerm tựa không thể thiếu597.45 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr12-13.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 12: Từ lũy bảo vệ thành đến bến tắm ; Trang 13: khi âm nhạc là liều thuốc hàn gắn gia đình572.06 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr14-15.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 14: Giao hưởng diễn "Tiến quân ca" nhạc dân tộc diễn Beethoven ; Trang 15: "Phù du và vô thưởng chính là cuộc đời"595.8 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr16.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 16: Niềm tin và hy vọng của Inter480.94 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.