Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12194
Nhan đề: The Saigon times daily : No.6011
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Saigon Times Group
Mô tả: WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2019
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12194
Bộ sưu tập: The Saigon times daily

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
p1.jpg
  Giới hạn truy cập
Page 1: Miniter denies reports about 14 Vietnamese identified among 39 deaths in UK412.56 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
p2.jpg
  Giới hạn truy cập
Page 2: Jan-Oct CPI at three-year low415.91 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
p3.jpg
  Giới hạn truy cập
Page 3: Vietnam' s debt-to-GDP ratio forecast to fall to 52.7% by 2022320.71 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
p4.jpg
  Giới hạn truy cập
Page 4: Selling pressure sends VN-Index down393.31 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
p5.jpg
  Giới hạn truy cập
Page 5: U.S.China tensiona spur progress on giant Asia trade pact406.25 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
p6.jpg
  Giới hạn truy cập
Page 6: Dancce festival Xposition "O" comes to HCMC for first time301.12 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
p7.jpg
  Giới hạn truy cập
Page 7: Aiming at Olympic boom, Janpan builds 'Ethnic Harmony' tribute to indigenous Ainu411.09 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
p8.jpg
  Giới hạn truy cập
Page 8: Cilic, Raonic make winning starts at Paris Masters, Federer withdraws414.22 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.