Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12192
Nhan đề: Tuổi trẻ cười : Số 629
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Cơ quan của đoàn TNCN Hồ Chí Minh Tp.HCM
Mô tả: 15/10/2019
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12192
Bộ sưu tập: Tuổi trẻ cười

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
tr1.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang bìa607.96 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr3.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 3: Thầy thích toàn lực535.39 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr4-5.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 4: 10 lý do vui lý giải cho việc quan chúc thích dạy đời ; Trang 5: Từ cái leo đến cái kèo620.7 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr6-7.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 6: Bức tranh vân cẩu ; Trang 7: Những câu chuyên hài hước799.14 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr8-9.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 8: Thức ăn ác nhơn ; Trang 9: Lai rai thế sự:Liều phu và cây rìu sắt812.71 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr10-11.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 10-11: Cổ, vai, gáy combo làm khổ cái thân554.67 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr12-13.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 12: Hội chợ cười ; Trang 13: Túi khôn văn phòng608.49 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr14-15.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 14: Ra đường mặc gì ; Trang 15: Lẩu thập cẩm558.35 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr16-17.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 16: câu chuyện gia đình ; Trang 17: Sự đời lắm cái lố lăng546.51 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr18-19.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 18: Một cuộc đời thi thơ ; Trang 19: Gốc của ló lăng583.22 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr20-21.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 20: Cái sự lố lăng trên đời ; Trang 21: Cháu hơn tổ là nhà vô phúc744.01 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr22-23.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 22: Gold và bụi mịn ; Trang 23: Nào ta cùng lố693.59 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr24-25.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 24-25: Đừng biến mình thành mồi ngon trên mạng779.03 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr26-27.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 26-27: Hài có chỉ để mua vui524.44 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr28-29.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 28: Bèo nhép nhằm gây cười ; Trang 29: Ô nhiễm không khí: Tím lèm rồi cha500.6 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr30-31.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 30-31 Nỗi lòng biết tỏ cùng ai650.49 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr32-33.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 32: Lên luôn ; Trang 33: Vì sao tham nhũng còn sống?510.4 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr34-35.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 34: Vú em thòi nay của hàng đồ chơi ; Trang 35: Ai cũng là tiến sĩ909.37 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr36-37.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 36: Muôn mặt đời cười câu nói ấn tượng ; Trang 37: Tổng đài cười764.08 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
tr38.jpg
  Giới hạn truy cập
Trang 38: Tiệm tạp hóa hai cù nèo723.29 kBJPEGXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.