LV_Năm học 2018-2019_Quản trị Kinh doanh : [15] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Logo

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 15 của 15
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2019Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua đồ dùng nhà bếp trực tuyến của người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Mã ngành: 8340101Nguyễn, Cao Thượng (HVTH);; TS. Ngô, Thị Thu (GVHD)
2019Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực tại cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Mã ngành: 8340101Lê, Đông Hải (HVTH);; TS. Phan, Quân Việt (GVHD)
2019Xây dựng các trung tâm trách nhiệm để nâng cao hiệu quả quản lý tài chính của trường Đại học Văn Lang: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Mã ngành: 8340101Cao, Thị Hồng Hạnh (HVTH);; TS. Nguyễn, Cửu Đỉnh (GVHD)
2019Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe TOYOTA của khách hàng cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Mã ngành: 8340101Nguyễn, Kinh Thắng (HVTH);; TS. Trần, Văn Thi (GVHD)
2019Các yếu tố của quản trị nguồn nhân lực ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên tại công ty cổ phẩn Dược phẩm Quảng Bình: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Mã ngành: 8340101Hoàng, Thanh Hải (HVTH);; TS. Nguyễn, Hải Quang (GVHD)
2019Xây dựng đội ngũ công chức tại cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh - thực trạng và giải pháp: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Mã ngành: 8340101Phan, Mạnh Lân (HVTH);; TS. Phan, Quân Việt (GVHD)
2019Hoàn thiện kiểm tra sau thông quan mặt hàng Ô tô nhập khẩu tại chi cục kiểm tra sau thông quan cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Mã ngành: 8340101Bùi, Quang Hùng (HVTH);; PGS.TS. Bùi, Lê Hà (GVHD)
2019Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về hoạt động công tác sinh viên trường Đại học Văn Lang: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Mã ngành: 8340101Đoàn, Đặng Phi Hùng (HVTH);; TS. Nguyễn, Xuân Xuyên (GVHD)
2019Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, công chức cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Mã ngành: 8340101Đỗ, Sỹ Trung (HVTH);; TS. Đinh, Kiệm (GVHD)
2019Đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp xuất nhập khẩu đối với thủ tục hải quan điện tử tại Khu chế xuất Linh Trung, thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Mã ngành: 8340101Trần, Thanh Tùng (HVTH);; TS. Nguyễn, Hải Quang (GVHD)
2019Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng đào tạo và sự hài lòng của học viên cao học các trường đại học ngoài công lập tại thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Mã ngành: 8340101Trần, Thị Thanh Thủy (HVTH);; TS. Trần, Thanh Toàn (GVHD)
2019Xây dựng chiến lược Marketing cho công ty TNHH Sơn Toa Việt Nam từ năm 2018 - 2025: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Mã ngành: 8340101Lưu, Thị Phùng Uyên (HVTH);; TS. Nguyễn, Thu Hà (GVHD)
2019Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng giai đoạn giai đoạn 2018 - 2023: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Mã ngành: 8340101/Trần, Ngọc Dung (HVTH);; TS. Nguyễn, Thu Hà (GVHD)
2019Giải pháp nâng cao nhận diện nhãn hiệu Colokit của thương hiệu Mẹ Thiên Long: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Mã ngành: 8340101Nguyễn, Viết Xuân Uyên (HVTH);; PGS.TS. Bùi, Lê Hà (GVHD)
2019Nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo của ngành Công nghệ Sinh học Trường Đại học Văn Lang: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Mã ngành: 8340101Huỳnh, Thị Minh Trang (HVTH); GVC.TS. Phan, Thị Minh Châu (GVHD)
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 15 của 15