Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11726
Nhan đề: Tạp chí Công thương: Số 15
Tác giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Bộ Công Thương
Mô tả: Số 15, T8/2019
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11726
ISSN: 08667756
Bộ sưu tập: Công thương: Năm 2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TC120_TCCT_SO 15_1_BIA.pdf
  Giới hạn truy cập
Bia218.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_2_MUC LUC.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục109.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_3_LE TRAN BAO.pdf
  Giới hạn truy cập
Chính sách đất đai VN trong xu thế hội nhập146.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_4_ĐỖ HỒNG QUYÊN - NÔNG QUỐC BÌNH.pdf
  Giới hạn truy cập
Một số vấn đề về điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế116.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_5_MẠC MINH QUANG.pdf
  Giới hạn truy cập
Bàn về hình phạt tù chung thân trong luật hình sự VN117.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_6_PHAN THỊ THU THUỶ.pdf
  Giới hạn truy cập
Một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quản lý nước thải công nghiệp ở VN hen nay116.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_7_TRAN BA THO.pdf
  Giới hạn truy cập
Vai trò của giải pháp về nguồn nhân lực đối với tình hình tăng trưởng kinh tế ở VN767.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_8_VŨ THỊ YẾN.pdf
  Giới hạn truy cập
Một số vấn đề lý luận cơ bản về chính sách việc làm cho lao động xuất khẩu VN khi về nước147.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_9_ĐẶNG NGỌC HUYỀN TRANG -.pdf
  Giới hạn truy cập
Thực trạng phát triển công nghiệp vùng duyên hải miền Trung275 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_10_HÀ THỊ THANH MAI - .. SINH.pdf
  Giới hạn truy cập
Một số tác động của nền kinh tế chia sẻ xe tại thị trường VN: Trường hợp của Uber, Grab149.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_11_TRẦN ĐÌNH PHỤNG.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với kết quả tài chính tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tp.HCM200.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_12_NGUYỄN QUYẾT THẮNG.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực tại đài truyền hình Quốc hội VN187.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_13_HOA ĐỨC LÂM.pdf
  Giới hạn truy cập
Công tác quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ huyện ủy Sóc Sơn, thành phố Hà Nội quản lý hen nay142.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_14_NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG.pdf
  Giới hạn truy cập
Giải pháp phát triển du lịch làng nghề tỉnh Vĩnh Phúc trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế190.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_15_VŨ THÀNH TOÀN.pdf
  Giới hạn truy cập
Thưc trạng áp dụng các biện pháp kỹ thuật liên quan đến chất lượng hàng hóa trong thương mịa của Hoa Kỳ và một số khuyến nghị cho VN153.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_16_PHẠM NGỌC DUY.pdf
  Giới hạn truy cập
So sánh hai phương pháp triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Cloud ERP và On-Premises ERP314.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_17_VÕ TẤN PHONG.pdf
  Giới hạn truy cập
Tiêu chí xác định doanh nghiệp gia đình208.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_18_NGUYỄN ANH ĐỨC.pdf
  Giới hạn truy cập
Phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội theo hướng hen đại146.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_19_YI KIM QUANG.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên đối với các khách sạn 5 sao tại tỉnh BR_VT231.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_20_NGUYỄN THỊ NGỌC LINH - ...pdf
  Giới hạn truy cập
Người học tự chủ: Phát huy sự tự chủ của người học ngoại ngữ110.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_21_NGÔ VĂN CƯƠNG.pdf
  Giới hạn truy cập
Một số giải pháp phát triển đội ngũ doanh nhân trẻ VN hen nay142.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_22_NGUYỄN QUYẾT THẮNG - ....pdf
  Giới hạn truy cập
Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp tại cty TNHH Phát triển công nghệ và môi trường Á Đông176.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_23_PHAN QUAN VIỆT-....pdf
  Giới hạn truy cập
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ di động 4G của Viettel tại thị trường TPHCM156.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_24_NGUYỄN PHƯƠNG CHI.pdf
  Giới hạn truy cập
Mô hình kinh doanh của chuỗi cửa hàng cà phê the Coffee House133.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_25_NGUYỄN THANH DƯƠNG.pdf
  Giới hạn truy cập
Thiết kế quảng cáo hiệu quả xét từ góc độ văn hóa122.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_26_BÙI LÊ THÁI HẠNH.pdf
  Giới hạn truy cập
Hiểu biết tài chính và quyết định mua bảo hiểm thủy sản của các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng tỉnh Cà Mau182.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_27_LÊ HUYỀN NGỌC.pdf
  Giới hạn truy cập
Cho vay ngang hàng tại Trung Quốc và khuyến nghị cho VN151.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_28_HÀ THỊ THÚY VÂN.pdf
  Giới hạn truy cập
Nâng cao chất lượng báo cáo tài chính doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa153.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_29_TRẦN HUY HOÀNG.pdf
  Giới hạn truy cập
Giải pháp hạn chế và xử lý nợ xấu tại ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam-Chi nhánh Trà Vinh1.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_30_HUỲNH ĐỨC LỘNG.pdf
  Giới hạn truy cập
Coơ sở lý thuyết về ảnh hưởng của mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo, văn hóa tổ chức và mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến hiệu quả hoạt động kinh doanh219.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_31_LÊ THỊ THANH XUÂN.pdf
  Giới hạn truy cập
Làm giàu và tách EPA, DHA, OMEGA-3,6,9 bằng hệ dung môi sâu trên cơ sở Methanol/Urea khỏi hỗn hợp Methyl Ester Acid béo của mỡ cá Basa phế thải699.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC120_TCCT_SO 15_32_LÊ MINH SƠN.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu ảnh hưởng tro bay đến bê tông cường độ siêu cao với hệ cốt liệu mịn5.37 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.