Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11714
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorNhiều tác giả-
dc.date.accessioned2019-10-16T07:14:11Z-
dc.date.available2019-10-16T07:14:11Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0866-7756-
dc.identifier.otherTC117-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11714-
dc.descriptionSố 12, T7/2019vi
dc.language.isovivi
dc.publisherBộ Công Thươngvi
dc.titleTạp chí Công thương: Số 12vi
dc.typeOthervi
Bộ sưu tập: Công thương: Năm 2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TC117_TCCT_So 12_1_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa tạp chí218.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_2_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục93.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_3_NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN.pdf
  Giới hạn truy cập
Bảo hộ quyền tác giả trong cơ sở giáo dục đại học: Thực tiễn tại một số trường đại học137.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_4_Võ THỊ THANH LINH - NGUYỄN THỊ THU HOàI.pdf
  Giới hạn truy cập
Một số bất cập và giải pháp hoàn thiên pháp luật Việt Nam về dịch vụ Logistics593.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_5_PHAN THY TUONG VI.pdf
  Giới hạn truy cập
Nhận diện thuế tài sản tại Việt Nam135.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_6_NGUYỄN THỊ THU HOàI.pdf
  Giới hạn truy cập
Một số bất cập và giải pháp nhằm hoàn thiên pháp luật lao động về kỷ luật lao động130.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_7_NGUYỄN THỊ THU THỦY.pdf
  Giới hạn truy cập
Giải pháp vượt rào cản phi thuế nhằm thúc đẩy xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang EU310.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_8_ĐẶNG THỊ KIM DUNG.pdf
  Giới hạn truy cập
Kinh nghiệm của Malaysia về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm năng cao giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu và bài học cho Việt nam196.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_9_PHẠM THỊ MINH KHUYÊN.pdf
  Giới hạn truy cập
Phân tích thực trạng phát triển công nghiệp tại tỉnh Bắc Kanj527.99 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_10_NGUYỄN VĂN ĐẠT - ĐỖ ANH THẮNG.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài toán sinh kế bền vững cho người dân tộc thiểu số nghèo ở tỉnh Đak Lak199.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_11_THAI THU THUY - PHAN VAN THANH.pdf
  Giới hạn truy cập
INNoVaTIoN STaTUS IN VIETNam: CaSE STUdY of VIETNamESE SmES248.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_12_HÀ THỊ TRÚC LAN.pdf
  Giới hạn truy cập
Thực trạng và giải pháp phát triển ngành Logistics tại Việt Nam hien nay167.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_13_NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN.pdf
  Giới hạn truy cập
Quy hoạch không gian biển trong phát triển các ngành kinh tế biển tại tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam922.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_14_TRẦN ANH VŨ.pdf
  Giới hạn truy cập
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị công ty của các công ty đại chúng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế144.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_15_PHAN THỊ THU HƯƠNG - ĐỖ MINH THỤY.pdf
  Giới hạn truy cập
Sử dụng mô hình "5 lực lượng" của Michael porter để phân tích môi trường cạnh tranh của các doanh nghiệp191.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_16_LƯƠNG THỊ NGỌC OANH.pdf
  Giới hạn truy cập
Chính sách thúc đẩy kinh tế thông qua phát triển nguồn nhân lực tại Singapore156.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_17_NGUYỄN HOÀNG NAM - NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG.pdf
  Giới hạn truy cập
Kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân cho bảo vệ môi trường416 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_18_LÊ HỒNG LAM.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sự thõa mãn của người lao động đối với tổ chức trong doanh nghiệp chế biến thủy sản tại địa bàn thành phố Nha Trang551.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_19_DƯƠNG HỮU TUYẾN - VŨ NGỌC TÚ.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh dịch vụ Logistics của tổng công ty Bưu điện VN - Vnpost167.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_20_BùI THỊ LAN HƯƠNG.pdf
  Giới hạn truy cập
Sự hình thành và quan niệm du lịch nông thôn ở một số quốc gia trên thế giới: Kinh nghiệm cho phát triển du lịch nông thôn Việt Nam163.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_21_VÕ THỊ THỨC - PHẠM TRƯỜNG QUÂN.pdf
  Giới hạn truy cập
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống kiểm soát rủi ro tại các doanh nghiệp sản xuất tôm giống tỉnh Ninh Thuận448.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_22_PHẠM MINH LUÂN.pdf
  Giới hạn truy cập
Các nhân tố ảnh hưởng đến nhận dạng thương hiệu sinh viên trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM652.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_23_NGUYEN TrUONG QUYNH NHUE.pdf
  Giới hạn truy cập
Code switching: looking at the influence of first language on students’ foreign language learning in the 4.0 digital era112.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_24_ĐỖ THẾ DƯƠNG.pdf
  Giới hạn truy cập
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của nền kinh tế thị trường147.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_25_NGUYỄN XUÂN DŨNG.pdf
  Giới hạn truy cập
Những yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn Côn Đảo làm điểm đến du lịch của du khách và hàm ý chính sách375.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_26_NGUYỄN KIÊN CƯỜNG.pdf
  Giới hạn truy cập
Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến nguồn nhân lực và một số khuyến nghị676.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_27_NGUYỄN THỊ LÊ TRÂM.pdf
  Giới hạn truy cập
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở VN trong hội nhaqpj quốc tế129.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_28_BÙI NGỌC DỊNH.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu mô hình quản lý sửa chữa, bảo trì thiết bị thí nghiệm308.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_29_HO THI GIANG CHAU.pdf
  Giới hạn truy cập
Language learning strategies151.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_30_LE THI HUYEN.pdf
  Giới hạn truy cập
The examination of standard english and implications for language teaching133.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_31_PHAN QUAN VIỆT - HUỲNH NGỌC THANH TUYỀN.pdf
  Giới hạn truy cập
Đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ công tại trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận178.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_32_NGUYỄN XUÂN THỐNG.pdf
  Giới hạn truy cập
Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội hiện nay: Thực trạng và một số giải pháp tăng cường142.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_33_ĐINH KIỆM - PHAN TIỂU TRÂM.pdf
  Giới hạn truy cập
Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại bệnh viện thống nhất thành phố HCM595.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_34_LÊ THẾ TÝ - NGUYỄN PHÚ HƯNG.pdf
  Giới hạn truy cập
Nâng cao quản lý hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp chăn nuôi tỉnh Bình Thuận307.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_35_ĐINH PHƯƠNG THẢO - PHAN THANH ĐỨC.pdf
  Giới hạn truy cập
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị điều hành dự án tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành cơ khí chế tạo thiết bị toàn bộ cho ngành đồ uống VN903.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_36_NGUYỄN THỊ TUYẾT LÊ.pdf
  Giới hạn truy cập
Phân tích các mô hình dự báo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực TP HCM trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0926.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_37_NGUYỄN THỊ ÁI MINH.pdf
  Giới hạn truy cập
Xây dựng câu hỏi chỉ đạo công tác độc lập của học sinh với SGK sinh học - 11 THPT (cơ bản) trong khâu nghiên cứu tài liệu mới180.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_38_ĐINH KIỆM - ĐẶNG BỘI DŨNG.pdf
  Giới hạn truy cập
Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính PLS-SEM để khám phá và kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm bút biết thiên long tại TP. HCM448.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_39_NGUYỄN ĐỨC NHÂN.pdf
  Giới hạn truy cập
Ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong giảng dạy ngành quản trị khách sạn trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0955.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_40_ĐINH KIỆM - VŨ DUY PHƯƠNG.pdf
  Giới hạn truy cập
Ứng dụng mô hình định lượng PLS-SEM để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty thuốc lá Sài Gòn857.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_41_NGUYỄN THỊ TRÂM.pdf
  Giới hạn truy cập
Giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ĐH , CĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An: Thực trạng và một số giải pháp141.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_42_Le THI HUYEN.pdf
  Giới hạn truy cập
The incorporation of culture in language teaching149.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_43_TĂNG THỊ BÍCH HIỀN.pdf
  Giới hạn truy cập
Thu hút khách hàng thế hệ Z Việt Nam: Một phân khúc khách hàng mới trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa153.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_44_CAO MINH MẪN.pdf
  Giới hạn truy cập
Determinants affecting housing Prices in ho chi Minh city228.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_45_HOÀNG THANH LIÊM - TRẦN QUỐC TRƯỜNG.pdf
  Giới hạn truy cập
Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn loại hình du lịch sinh thái biển Bình Thuận của khách du lịch nội địa591.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_46_NGUYỄN TIẾN NAM.pdf
  Giới hạn truy cập
Đánh giá thị trường trái phiếu doanh nghiệp và tác động của nghị định số 163/2018/NĐ-CP177.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_47_VŨ VĂN HOÀNG.pdf
  Giới hạn truy cập
Bàn về công tác phát triển nguồn nhân lực găn liền với nhà trường443.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_48_NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Ý.pdf
  Giới hạn truy cập
Trái phiếu rủi ro thiên tại: Công cụ quản trị rủi ro của công ty bảo hiểm, sản phẩm đầu tư của thị trường tài chính498.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_49_PHAN THỊ QUỐC HƯƠNG.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản trị vốn lưu động, chu kỳ jkinh tế và khả năng sinh lợi của công ty cổ phần niêm yết tại VN173.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_50_TRẦN CHÍ TÂM - TÔ THIỆN HIỀN.pdf
  Giới hạn truy cập
Nâng cao hiệu quả kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc Nhà nước Cần Thơ184.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_51_PHẠM THÀNH CÔNG.pdf
  Giới hạn truy cập
Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp150.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_52_PHAN THỊ ÁNH NGUYỆT - LÊ TRẦN PHƯỚC HUY.pdf
  Giới hạn truy cập
Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại các đơn vị sản xuất dịch vụ thuộc đại học Cần thơ136.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_53_PHẠM THỊ HÀ AN.pdf
  Giới hạn truy cập
Đo lường năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam qua hai chỉ số: Lerner và Boone401.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_54_VÕ QUANG MAI - NGUYỄN NHƯ HÙNG.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại kẽm terephtalat và đồng (II) Terephtalat từ axit Terephtalic tái chế từ nhựa Pet368.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC117_TCCT_So 12_55_NGUYỄN ĐìNH CHINH - CAO XUÂN VIỆT.pdf
  Giới hạn truy cập
Ảnh hưởng của Cerium oxide đến tính chất cơ và lão hóa của cao su thiên nhiên4.76 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.