Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11522
Nhan đề: Nghiên cứu một số phương pháp bảo quản cam và nho tươi
Tác giả: Trần, Minh Tâm
Từ khoá: Công nghệ sau thu hoạch
Bảo quản trái cây
Dinh dưỡng trái cây
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về một số phương pháp bảo quản cam và nho trong các điều kiện khác nhau nhằm kéo dài thời gian bảo quản mà vẫn đảm bảo chất lượng của sản phẩm và hiệu quả kinh tế. Trong quá trình thực hiện, có sử dụng một số vật liệu, hóa chất an toàn, thiết bị đơn giản, rẻ tiền, dễ thực hành. Các kết quả của bài viết có thể áp dụng vào thực tiễn sản xuất.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang: Số 15-Tháng 5/2019, 6 tr. , 492 kb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11522
Bộ sưu tập: Năm 2019_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH314_TC116_TCVL_So 15_18_TranMinhTam.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu một số phương pháp bảo quản cam và nho tươi491.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.