Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11510
Nhan đề: Tách chiết Protease từ ruột quả bí đao (Benincasa hispida Thunb)
Tác giả: Trương, Thế Quang
Từ khoá: Bí đao
Enzyme protease
Nồng độ tyrosine
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Xây dựng quy trình tách chiết và tinh sạch protease từ ruột quả bí đao. Chọn nồng độ dung dịch hấp phụ (hỗn hợp AlCl3 và NaHCO3) 0,1M, tỷ lệ thể tích dung dịch hấp phụ và dịch chiết protease 1:1, dùng dung môi cồn 99,7 độ kết tủa protease thu được protease tinh sạch có hoạt tính cao nhất 0,533 μg/ml. phút xúc tác trong phản ứng thủy phân albumin thu được tyrosine có nồng độ tương ứng là 30,186 μg/ml. Với các điều kiện nồng độ protease 10 μg/ml, nồng độ cơ chất albumin 20 μg/ml, nhiệt độ phản ứng 500C, thời gian phản ứng 40 phút, pH = 6, hoạt tính của protease xúc tác phản ứng thủy phân albumin đạt cao nhất 0,581 μg/ml. phút, tương ứng với lượng tyrosine tạo thành là 32,784 μg/ml.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang: Số 14-Tháng 3/2019, 7 tr. , 626 kb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11510
Bộ sưu tập: Năm học 2019_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH302_TC115_TCVL_So 14_15_Trương Thế Quang-VL.pdf
  Giới hạn truy cập
Tách chiết Protease từ ruột quả bí đao (Benincasa hispida Thunb)625.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.