Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11273
Nhan đề: The Saigon times daily : No. 6006
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Saigon Times Group
Mô tả: Wednesday, September 11, 2019
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11273
Bộ sưu tập: The Saigon times daily

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
p1.jpgCover: Vietnam post budget surplus in eight months413.6 kBJPEGXem/Tải về
p2.jpgPage 2: Interview - Vietnam remains popular destination for foreign investment : Amcham488.22 kBJPEGXem/Tải về
p3.jpgPage 3: Textile - garment sector experiences hardship363.03 kBJPEGXem/Tải về
p4.jpgPage 4: Stock markets extend losing streaks577.76 kBJPEGXem/Tải về
p5.jpgPage 5: N. Korea says it will resume talks but adds pressure with new launches366.35 kBJPEGXem/Tải về
p6.jpgPage 6: STF, PNJ offer scholarships to students in Nha Trang, Dong Nai402.09 kBJPEGXem/Tải về
p7.jpgPage 7: Action ! Nigeria's firm industry draws global entertainment brands495.47 kBJPEGXem/Tải về
p8.jpgPage 8: Germany edge Northern Ireland to restore Euro 2020 order525.29 kBJPEGXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.