Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11269
Nhan đề: The Saigon times daily : No. 6005
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Saigon Times Group
Mô tả: Tuesday, September 10, 2019
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11269
Bộ sưu tập: The Saigon times daily

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
p1.jpgCover: Labor may get extra time off for New Year’s Day 2020519.45 kBJPEGXem/Tải về
p2.jpgPage 2: FDI firm have their pick of industrial properies240.48 kBJPEGXem/Tải về
p3.jpgPage 3: Vietnam investigates charges of dumping Chinese steel imports217.36 kBJPEGXem/Tải về
p4.jpgPage 4: Market face mounting selloff pressure557.37 kBJPEGXem/Tải về
p5.jpgPage 5: Japan downgrade second - quarter GDP as trade war dulls business investment578.41 kBJPEGXem/Tải về
p6.jpgPage 6: Office chair race held in Vietnam for first time595.23 kBJPEGXem/Tải về
p7.jpgPage 7: Bosnians march in first Gay Pride under tight pollice protection558.86 kBJPEGXem/Tải về
p8.jpgPage 8: Nadal defies inspired Medvedev in five - set epic to win U.S. Open613.99 kBJPEGXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.